nieuws

Prinsjesdag: Krapte op arbeidsmarkt nog niet voelbaar

Instroom

Prinsjesdag: Krapte op arbeidsmarkt nog niet voelbaar

In de Miljoenennota 2018, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en loonkostenontwikkelingen.

Allereerst wordt in de Miljoenennota geconstateerd dat de werkloosheid snel daalt (van 6,9 procent van de beroepsbevolking in 2015 tot 4,3 procent in 2018). In de laatste vijftig jaar was er alleen eind jaren 90 een grotere werkloosheidsdaling. Deze daling is het gevolg van een steeds grotere vraag naar arbeid. De vraag neemt sneller toe dan het arbeidsaanbod. Vooral in de marktsector neemt de vraag naar arbeid toe.

De werkloosheid daalt in 2018 minder snel doordat meer mensen zich op de arbeidsmarkt aanbieden (ze zien kansen), door de stijgende AOW-leeftijd en de lastenverlichting op arbeid.

Geen krappe arbeidsmarkt

Ondanks de sterk dalende werkloosheid is nog geen sprake van een echt krappe arbeidsmarkt. Het onbenutte arbeidspotentieel is met, een miljoen mensen, nog aanzienlijk. Dat zijn er ruim meer dan voor de crisis. Bovendien willen 460duizend personen wel meer uren werken dan dat zij nu doen, volgens het CBS.

Gematigde loonontwikkeling

Ook het aantal openstaande vacatures is nog lang niet op recordhoogte. Alleen in sectoren als de ICT en de horeca staan veel vacatures open. Dat de krapte nog niet breed gevoeld wordt is mogelijk een verklaring voor de tot nu toe relatief gematigde loonontwikkeling. Toch zullen in 2018 de lonen gaan stijgen en weerspiegelen zij de productiviteitsgroei. Naar verwachting nemen de contractlonen in 2018 met 2,2 procent toe.

Invest-NL

Het demissionaire kabinet neemt niet echt maatregelen om de arbeidsmarkt te stimuleren. Wel gaat er in het voorjaar van 2018 een wetsvoorstel voor oprichting van Invest-NL naar de Tweede Kamer. Het doel van deze instelling is om investeringen in transitiegebieden (zoals energie, verduurzaming, mobiliteit en voedsel) en de doorgroei van start- en scale-ups te bevorderen en internationaal opererende Nederlandse bedrijven te ondersteunen op het gebied van export en buitenlandse investeringen. Het kabinet ondersteunt hiermee ook de innovatiekracht van Nederland. Invest-NL krijgt een kapitaalstorting van in totaal 2,5 miljard euro. Op 1 januari 2018, in afwachting van de formele goedkeuring, moet de instelling operationeel zijn.

Uiteraard moet dit op lange(re) termijn gevolgen hebben voor de kracht van de Nederlandse economie en werkgelegenheid bevorderen.

Lees ook:

Prinsjesdag: Hoofdpunten voor HR begroting 2018 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Prinsjesdag: Vijf punten voor HR (en vijf voor Rutte)

Prinsjesdag: Vakbonden hameren op loonsverhoging (HRbase)

Prinsjesdag: Werkgevers willen minder risico bij dienstverband

Prinsjesdag: Aandacht voor nudging in Miljoenennota

Prinsjesdag: Wat we tot nu toe weten over economie en arbeidsmarkt

Prinsjesdag: Heffingskortingen, scholingsaftrek en loonkostenvoordeel

Reageer op dit artikel