nieuws

‘Onderneem actie voor goed pensioen’

Instroom

‘Onderneem actie voor goed pensioen’

Weinig werknemers zijn zich bewust van wat er de afgelopen jaren met hun pensioen is gebeurd. Voor een goed pensioen moet je actie ondernemen. Ook de werkgever. 

Het bewustzijn over pensioen moet groeien, want om een comfortabele oude dag zeker te stellen moeten mensen actie ondernemen, inzicht krijgen en waar nodig zelf vermogen opbouwen. Veel werkgevers proberen medewerkers bewust te maken van de noodzaak goed naar de financiën voor later te kijken. Maar het is niet makkelijk om hen hierover te bereiken, aldus Edward van Vierzen, HR-pensioenmanager van Nationale-Nederlanden Group.

Wat is er de afgelopen tijd allemaal gebeurd met het pensioen?  

“Een van de grootste veranderingen binnen het pensioenstelsel van de afgelopen jaren is de overgang van eindloon naar middelloon. Een aanpassing die er toe kan leiden dat  de hoogte van het pensioen terugloopt in verhouding tot je inkomen.  Het pensioen dat mensen uiteindelijk krijgen – zelfs als er geen sprake is van een pensioentekort – kan nu aanzienlijk lager uitvallen dan het laatst verdiende loon.

Maar sinds de overgang naar middelloon is er meer gebeurd: pensioenfondsen hebben te maken met stijgende kosten en door de dalende rente  zijn er problemen ontstaan met de dekkingsgraden. Hierdoor kunnen pensioenen niet worden geïndexeerd en bestaat de kans dat fondsen moeten korten op pensioenen. Mensen in hogere salarisschalen kunnen bovendien sinds een paar jaar slechts pensioen opbouwen over hun loon tot 103.317 euro (situatie 2017). Deze ‘aftopping’ betekent voor hen eveneens een flink lager pensioen. “

Gaat het pensioensysteem binnenkort niet op de schop?

“Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat de toekomst van het pensioen ligt bij individuele pensioenpotjes, al dan niet met collectieve buffers en/of een mate van risicodeling. Daarbij gaat het regeerakkoord uit van wijzigingen vanaf 2020. Maar de sociale partners zijn er nog niet uit. Intussen kijken steeds meer bedrijven naar nieuwe vormen van pensioen, zoals de beschikbarepremierregeling (DC) en kiezen andere uitvoerders zoals de Premie Pensioen Instelling (PPI).”

Wat kunnen werkgevers doen om hun medewerkers bewust te maken van de veranderingen?

“Dat kan natuurlijk via verschillende kanalen. Zo hebben ondernemingspensioenfondsen van NN Group  een internetportal waar werknemers met een DigiD-inlog kunnen zien hoe zij er nu voorstaan en of zij ‘op koers’ liggen voor het pensioen dat zij denken nodig te hebben. Dit jaar hebben wij als werkgever ook pensioenworkshops georganiseerd voor medewerkers, maar het blijft moeilijk om mensen over dit onderwerp te bereiken. Het bewustzijn dat dit een belangrijk onderwerp is begint wel te groeien, maar is nog lang niet voldoende.”

Hoe kan je je het beste zelf voorbereiden op de toekomst?

“De mogelijkheden om op een fiscaalvriendelijke manier pensioen aan te vullen zijn de afgelopen jaren beperkt. Banksparen is wel voor een brede doelgroep toegankelijk, maar de rente staat laag en je hoeft daar geen gouden bergen van te verwachten. Belangrijk is ook om goed te kijken over er een  uitgerekend tekort is aan pensioenopbouw. Dan valt er nog binnen de fiscale grenzen iets te repareren. Voor de meeste mensen geldt dat ze zelf vermogen voor later moeten opbouwen. Voor een goed pensioen moet je dus alert blijven en actie gaan ondernemen.”

Vermogen opbouwen, hoe doe je dat? 

“Beleggen is een goede optie, zeker met de huidige lage rente. Want een goed pensioen draait uiteindelijk om het rendement. Want je inleg heeft een impact van misschien 25%, de rest moet echt uit het rendement komen. Beleggen brengt natuurlijk zekere risico’s met zich mee, maar je kan het zo moeilijk, maar ook zo makkelijk maken als je zelf wil. Iemand met tijd en belangstelling voor de financiële markten kan zelf in aandelen of obligaties gaan beleggen. Voor mensen die daar geen trek in hebben is beleggen in fondsen een goed alternatief. ”

Wat zijn daar de voordelen van?

“Binnen NN Group hebben we bijvoorbeeld het fondsenplatform FitVermogen.nl van NN Investment Partners, de vermogensbeheertak van NN Group. Dit is in mijn ogen gemaakt voor werknemers die ontzorgd willen worden:  je plukt de vruchten  van de expertise van professionele beleggers, de spreiding en de relatief lage kosten. Er is ook een product voor aanvullend pensioen: FitVoorLater. Werkgevers kunnen er met zo’n fondsenplatform voor kiezen om medewerkers direct vanuit de salarisadministratie te compenseren voor de versoberingen in de pensioenen. Maar als daar geen ruimte voor is, kunnen ze al een goed begin maken door mensen bewust te maken van de mogelijkheden om aanvullend pensioen op te bouwen.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met FitVermogen.nl, het beleggingsplatform  van NN Investment Partners.

 

Reageer op dit artikel