nieuws

Risico’s voor salarisongelijkheid in kaart gebracht

Instroom

Risico’s voor salarisongelijkheid in kaart gebracht

Vragen naar het laatst verdiende loon en inschaling op basis van salarisonderhandelingen vormen voor werkgevers grote risico’s voor salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens na een reeks van drie onderzoeken naar de mechanismen achter beloningsongelijkheid in verschillende arbeidssectoren.

Gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde

Het is al 37 jaar wettelijk verplicht om mannen en vrouwen voor arbeid van gelijke waarde gelijk te belonen. Toch verdienen vrouwelijke werknemers in Nederland gemiddeld minder dan mannen, ook als gecorrigeerd wordt op deeltijd.
Vrouwen verdienen 18 euro per uur en mannen 22 euro per uur. Deze loonkloof kan deels worden verklaard door factoren als functieniveau, werkervaring of functioneren. Maar een deel van het verschil blijft bij iedere meting onverklaarbaar. Als een goede verklaring voor het salarisverschil bij gelijke arbeid van gelijke waarde ontbreekt, kan dat duiden op beloningsonderscheid op grond van geslacht.

Eindejaarsgesprekken tegen salarisongelijkheid

Het College voor de Rechten van de Mens ziet de aankomende eindejaarsgesprekken als uitgelezen moment om de salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen terug te dringen.

“Ongelijke beloning blijft een hardnekkig probleem. Dit gebeurt meestal onbewust, maar past echt niet meer in deze tijd”, zegt College-voorzitter Adriana van Dooijeweert. “Werknemers zijn vaak niet eens op de hoogte van onderlinge beloningsverschillen. In Nederland praten we niet zo makkelijk met elkaar over wat we verdienen.”

Campagne Grip op Gelijk Loon

Om de problematiek onder de aandacht te brengen bij werkgevers, heeft het College de campagne Grip op Gelijk Loon in het leven geroepen. Hiervoor ontwikkelde het College een test voor werkgevers en HR-adviseurs. Via de campagnewebsite www.mensenrechten.nl/gelijkelonen kunnen zij nagaan of ze weleens in de valkuilen van ongelijk belonen stappen. Daarnaast biedt het College een workshop aan om het beloningsbeleid neutraler in te richten.

Zich op valkuilen voor beloningsbeleid

Dankzij drie grootschalige onderzoeken naar salarison, heeft het College een goed zicht op veelvoorkomende voorbeelden van valkuilen in het beloningsbeleid die vooral in het nadeel van vrouwen uitvallen. De onderzoeken werden uitgevoerd bij ziekenhuizen, hogescholen en het meest recent bij verzekeringsmaatschappijen. De gesignaleerde valkuilen zijn:

Als een werkgever mede op basis daarvan het salaris baseert, wil dat niet automatisch zeggen dat de werkgever onjuist handelt of dat sprake is van discriminatie. De werkgever loopt dan wel een groter risico dit te doen.

Bijna altijd in het nadeel van vrouwen

Het meest recente onderzoeksrapport van het College toont de mechanismen achter beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in gelijkwaardige functies bij vier Nederlandse verzekeraars. Dit rapport, getiteld ‘Gelijke beloning verzekerd?’, heeft het College onlangs aangeboden aan het Verbond van Verzekeraars.

In de vijf geselecteerde functiegroepen werken in totaal 9.382 werknemers: 4.972 mannen en 4.410 vrouwen. In het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Van DoorneHuiskes en partners, zijn 76 paren geanalyseerd van een man en een vrouw binnen dezelfde functiegroep. Vastgesteld werd dat een onjuiste inschaling in de onderzochte paren bijna altijd in het nadeel van de vrouw uitpakt.

Ook de inschaling na fusies of reorganisaties, die aan de orde van de dag zijn in de verzekeringsbranche, is vaak niet duidelijk of wordt niet vastgelegd in dossiers. Overgangsregelingen, –compensaties en arbeidsvoorwaardelijke afspraken zijn vaak niet transparant. Dit levert een risico op ongelijke beloning op. Niet alleen tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ werknemers binnen de organisatie.

Drie grootschalige onderzoeken

Eerder voerde het College voor de Rechten van de Mens en zijn voorganger, de Commissie Gelijke Behandeling, grootschalige loononderzoeken uit bij algemene ziekenhuizen (2011) en hogescholen (2016).

  • Gebleken is dat in de ziekenhuisbranche vrouwen twee keer vaker slachtoffer zijn van de valkuilen die leiden tot salarisongelijkheid dan hun mannelijke collega’s.
  • In hogescholen krijgen vrouwen veel vaker ten onrechte te weinig salaris toegekend en bij algemene ziekenhuizen waren salarisgaranties een verklaring voor de gemiddeld hogere inschaling van mannelijke werknemers.
  • Hoewel verzekeringsbedrijven volgens het College in het algemeen een transparant beloningssysteem hanteren, kwam hier aan het licht dat in vier van de vijf onderzochte functiegroepen mannen structureel meer worden betaald dan vrouwen om redenen die niet met de waarde van de arbeid te maken hebben.

 

Reageer op dit artikel