nieuws

Werktijdverkorting biedt uitkomst bij niet-economische tegenslagen

Instroom

Werktijdverkorting biedt uitkomst bij niet-economische tegenslagen

Voor bedrijven die getroffen worden door een bijzondere situatie is er een oplossing in de vorm van werktijdverkorting. U hoeft uw personeel dan tijdelijk minder loon te betalen. Er bestaan meerdere regelingen voor werktijdverkorting. De calamiteitenregeling moet deze vervangen, maar onduidelijk is wanneer deze regeling in werking treedt.

Momenteel gelden er twee regelingen voor werktijdverkorting: een regeling bij onwerkbaar weer en een regeling bij buitengewone gebeurtenissen.

Onwerkbaar weer

De regeling voor werktijdverkorting bij onwerkbaar weer geldt voor extreme weersomstandigheden zoals strenge vorst, sneeuw of hoog water. Deze omstandigheden kunnen het werk in uw bedrijf lastig of zelfs onmogelijk maken. Uw medewerkers hebben dan mogelijk recht op een (gedeeltelijke) WW-uitkering, behalve als de cao voor uw sector dat uitsluit.

Normaal bedrijfsrisico

Wilt u de regeling aanspreken, dan moet u alles hebben gedaan om te voorkomen dat het werk onnodig stil ligt. Daarnaast mag onwerkbaar weer niet bij uw gewone bedrijfsrisico horen. De verkorte werktijd bedraagt minimaal vijf uur per week per werknemer of minimaal de helft van het aantal uren voor medewerkers met een werkweek van minder dan tien uur. U meldt de werktijdverkorting bij het UWV en vraagt daar de WW-uitkering aan.

Buitengewone gebeurtenissen

De regeling voor werktijdverkorting slaat op buitengewone gebeurtenissen die geen normaal ondernemersrisico zijn. Denk aan een brand, een overstroming of een economische boycot waardoor u tijdelijk onvoldoende werk heeft in uw bedrijf. Uw werknemers hebben dan mogelijk recht op een WW-uitkering. Voorwaarde voor gebruik van de regeling is dat u naar verwachting minimaal twee en maximaal 24 weken minstens 20 procent minder werk heeft voor uw personeel.

Vergunning werktijdverkorting

U vraagt eerst een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze vergunning geldt maximaal zes weken. Is er dan nog geen verbetering, dan kunt u uiterlijk drie keer verlenging van de vergunning aanvragen bij uitzicht op herstel van de normale bedrijfsomstandigheden.

Volledig loon voor werknemers

Na het einde van de vergunningsperiode vraagt u bij UWV een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aan. Daar hebben uw medewerkers recht op als ze voldoen aan de eisen van de Werkloosheidswet. UWV vergoedt achteraf de uren dat de medewerkers niet werkten tijdens de vergunningsperiode door u de tijdelijke WW-uitkering te betalen. Uw werknemers krijgen dan van u het volledige loon, behalve als de cao of individuele arbeidsovereenkomst anders aangeeft.

WW bij onwerkbaar weer

De regeling WW bij onwerkbaar weer en de werktijdverkortingsregeling zouden opgaan in de calamiteitenregeling. Deze bepaalt voor onwerkbaar weer dat werkgevers het loon van een werknemer twee weken lang doorbetalen, voordat deze recht heeft op een WW-uitkering. Daarbij hoeven de twee weken niet aaneengesloten te zijn. Bij andere niet-economische calamiteiten geldt ook een ‘wachttijd’ van twee weken. Die periode moet dan wel aaneengesloten zijn.

Een cao kan aangeven dat bij winterse omstandigheden de wachttijd meer of minder dan twee weken is of zelfs nul dagen. Verder geldt voor de calamiteitenregeling de voorwaarde dat een bedrijf minstens tien procent van de arbeidscapaciteit niet kan inzetten.

Uitstel calamiteitenregeling

De calamiteitenregeling zou na een aantal keer uitstel ingaan op 1 oktober 2016. Opnieuw kwam er echter een kink in de kabel. UWV had de uitvoeringstoets voor de haalbaarheid van de calamiteitentoets nog niet afgerond. Het is nog steeds niet duidelijk hoe en wanneer de regeling van start gaat.

Bereid u goed voor

Of de calamiteitenregeling er nu wel of niet komt, het is belangrijk om u goed voor te bereiden op onwerkbaar weer of andere niet-economische situaties waarbij uw werknemers niet kunnen werken. Maak hiervoor beleid en een draaiboek.

Centraal Beheer

 

Nog veel meer lezen over de calamiteitenregeling? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden.

 

Reageer op dit artikel