nieuws

Mismatch op de arbeidsmarkt: werkgevers aan zet

Instroom

Mismatch op de arbeidsmarkt: werkgevers aan zet

Minder mensen raken hun baan kwijt en wie leeft van een uitkering, vindt meer vacatures. De mismatch op de arbeidsmarkt groeit echter. Volgens uitkeringsinstantie UWV moeten werkgevers meer doen om werkzoekende en vacature bij elkaar te laten passen.

De mismatch op de arbeidsmarkt treft vooral ouderen, langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking, meldt het UWV bij de presentatie van het jaarverslag 2017. Zij komen ondanks de gunstige economische omstandigheden maar moeilijk aan de slag.

Scholing en persoonlijke ontwikkeling

Fred Paling, voorzitter van de raad van bestuur van het UWV legt de bal bij werkgevers. “Niet alle werkzoekenden passen één op één op een vacature. Scholing en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke oplossingen voor deze mismatch. Werkgevers moeten blijven investeren in opleidingen voor hun medewerkers, ook als het economisch minder gaat. Wat mij betreft zijn werkgevers nu aan zet voor bij- en omscholing en het bieden van leer-/werkbanen.”

Lees ook: Arbeidsmobiliteit: het complete overzicht van de mogelijkheden

Meer samenwerking nodig

Paling pleit voor meer samenwerking. “Aan de uitvoeringskant is het functioneren van de regionale samenwerking essentieel: de werkgeversdienstverlening verschilt sterk van regio tot regio, samenwerking tussen centrumgemeenten en werkgevers is echt noodzakelijk. Alleen dan kunnen we aan slagkracht winnen, met als belangrijkste doel: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen.”

2017 in het kort

In 2017 verruilden 219.000 mensen hun WW-uitkering voor een nieuwe baan. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen daalde met 21 procent ten opzichte van 2016. Er werden 13.000 mensen met een arbeidshandicap aan het werk geholpen, waaronder 8.400 Wajongers. In totaal gaf het UWV 20,1 miljard euro uit aan uitkeringen als WW, WIA, WAO en ZW.


Lees meer over de inclusieve arbeidsmarkt en de rol die HR daarbij kan spelen in het boek Omdat het kan – HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt

Reageer op dit artikel