nieuws

Verboden gezondheidsvragen komen nog veel voor

Instroom

Verboden gezondheidsvragen komen nog veel voor

Nog altijd gebruiken veel werkgevers sollicitatieformulieren waarin verboden gezondheidsvragen worden gesteld. Dat blijkt uit onderzoek van Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). De klachtencommissie vraagt brancheorganisaties hier aandacht aan te besteden.

In de Wet op de medische keuringen staat dat vragen stellen aan sollicitanten over hun gezondheid niet mag. Niet in de gesprekken en niet in sollicitatieformulieren. Toch gebeurt het, zo constateert de CKA. Sollicitanten worden daarmee aangetast in hun privacy.

Lees ook: Gezondheidsvragen horen niet in psychologisch onderzoek

Bedrijfsarts

De CKA heeft geïnventariseerd of werkgevers sollicitatieformulieren gebruiken waarin gezondheidsvragen worden gesteld. Dat zijn vragen over bijvoorbeeld medicijngebruik en arbeidsgeschiktheid. In de wet staat dat deze vragen alleen mogen worden gesteld door een bedrijfsarts, ná een succesvolle sollicitatieprocedure, en alleen wanneer de functie bijzondere eisen aan de gezondheid stelt. Veel mensen weten dat niet, waardoor niet iedereen gelijke kansen heeft op een baan. En soms gaat de baan daardoor, onterecht, niet door.
Bedrijven in overtreding

Inventarisatie sollicitatieformulieren

Het CKA voerde in 2016 en in 2018 inventarisaties uit. In 2016 vond de CKA 56 bedrijven die online of offline gezondheidsvragen stelden in sollicitatieformulieren. De meeste formulieren met gezondheidsvragen werden in 2016 en in 2018 gevonden in de sectoren personen- en goederenvervoer, bouw, infra en techniek, beveiliging en horeca. De CKA vroeg die bedrijven daarmee te stoppen.

In 2018 werden deze bedrijven opnieuw bekeken. Nu blijkt dat negentien bedrijven hun sollicitatieformulier hebben aangepast en achttien bedrijven hun sollicitatieformulier van hun website hebben gehaald. Zeventien bedrijven gebruiken nog steeds een formulier met gezondheidsvragen. Twee bedrijven zijn opgehouden te bestaan. De CKA vond daarnaast bij twintig andere bedrijven ook sollicitatieformulieren met gezondheidsvragen.

Actief aansporen

Aan de bedrijven die in overtreding zijn, is een brief gestuurd. Ook vraagt CKA aan hun brancheorganisaties om hun leden actief aan te sporen om hun sollicitatieformulieren aan te passen. En in (social) media wijst de CKA op het verbod op gezondheidsvragen bij sollicitaties.

hamer wetboek justitie rechtspraak
Tip! Zorg dat u op de hoogte bent van alle relevante wet- en regelgeving voor HR. Tijdens de HR Actualiteitendag wordt u in één dag helemaal bijgepraat

Reageer op dit artikel