nieuws

Werkgevers krijgen meer tijd voor nakomen banenafspraak

Instroom

Sinds het sociaal akkoord van 2013 bestaat er een ‘banenafspraak’ tussen de overheid en de sociale partners voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheidssector heeft voor onvoldoende banen voor arbeidsbeperkten gezorgd en kreeg daardoor te maken met een zogeheten quotumheffing. Om de gevolgen van een quotumheffing te verzachten, is het kabinet met een wetsvoorstel gekomen.

Werkgevers krijgen meer tijd voor nakomen banenafspraak

Tot 2026 moeten er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 125.000 extra banen komen, gerekend vanaf 1 januari 2013. Het gaat om 100.000 banen bij bedrijven in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Deze banen zijn voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap die moeilijker werk vinden. Een baan telt volledig mee voor de banenafspraak als het om minimaal 25,5 uur per week gaat. Bij minder dan 25,5 uur telt de baan naar verhouding mee.

Quotumheffing

Als de marktsector of de overheid in een bepaald jaar niet voor genoeg extra banen zorgt, geldt er een quotumregeling. Individuele werkgevers moeten dan een quotumheffing betalen als ze niet genoeg arbeidsbeperkte werknemers aannemen. De heffing is 5000 euro per niet ingevulde baan.

Overheidswerkgevers

Eind 2016 moesten werkgevers uit de markt en de overheid samen voor 20.500 extra banen hebben gezorgd. Dat lukte, maar de overheidswerkgevers haalden het eigen banenaantal niet. In plaats van de afgesproken 6500 banen zijn er slechts 3600 banen gerealiseerd. Het vorige kabinet besloot daarom in september 2017 voor de overheid de quotumheffing te activeren vanaf 2018. Overheidswerkgevers zouden in dit jaar 1,93 procent van hun verloonde uren (uren waarover een werkgever loon betaalt) moeten besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De quotumregeling geldt daarbij voor overheidswerkgevers met 25 of meer werknemers in dienst. Een nieuw wetsvoorstel zorgt echter waarschijnlijk voor uitstel.

Aanpassing quotumregeling

Het kabinet heeft namelijk een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend voor aanpassing van de quotumregeling. Het kabinet wil een quotumheffing kunnen deactiveren als werkgevers voor voldoende banen hebben gezorgd voor arbeidsgehandicapten. Daarnaast wil het kabinet eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing opleggen als werkgevers niet voor voldoende banen zorgen. Hiermee hoeft het kabinet de heffing over 2018 niet aan overheidswerkgevers op te leggen. Overheidswerkgevers krijgen zo meer tijd voor het alsnog halen van het afgesproken banenaantal.

Uitsteljaar

Het aantal voor de banenafspraak te realiseren banen blijft gewoon gelden. De overheidssector moet dus over het ‘uitsteljaar 2018’ en over 2019 het afgesproken aantal banen realiseren om quotumheffingen te voorkomen. Als de marksector in een jaar het aantal afgesproken banen voor arbeidsbeperkten niet haalt, dan gaat ook voor deze werkgevers een ‘uitsteljaar’ gelden.

Doelgroepregister

UWV beheert een doelgroepregister met mensen met een arbeidshandicap. Werknemers uit dit register die u in dienst neemt, tellen mee voor de banenafspraak. Bij het aannemen van deze werknemers kunt u ondersteuning krijgen van gemeenten en UWV in de vorm van loonkostensubsidies, de no-riskpolis, proefplaatsingen, werkplekvoorzieningen en nog meer instrumenten. Met een no-riskpolis hoeft u niet voor een werknemer met een arbeidsbeperking te betalen als deze ziek wordt. Verder kunt u hulp krijgen vanuit een regionaal werkbedrijf of een werkgeversservicepunt. Benut deze mogelijkheden goed om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Voorkom zo tegelijk dat u bij een eventuele quotumheffing een boete moet betalen.

 

Nog veel meer lezen over loonkostenvoordelen? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

 

Reageer op dit artikel