nieuws

Ontwikkeling economie en arbeidsmarkt in 2018 en 2019

Instroom

Voor de komende jaren wordt economische groei verwacht in Nederland. De werkgelegenheid groeit ook. Dit zorgt voor een krappe arbeidsmarkt, waardoor de lonen stijgen. Nu al bereikt het aantal openstaande vacatures een recordhoogte.

Ontwikkeling economie en arbeidsmarkt in 2018 en 2019

Tegelijkertijd met de Miljoenennota wordt de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau gepubliceerd. Het CPB rekent voor dit en komend jaar op een bovengemiddelde economische groei. Als gevolg daarvan (en de toenemende vergrijzing) neemt de werkloosheid af (tot 3,5% in 2019) en neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. Reeds één op de vijf bedrijven heeft nu te kampen met een personeelstekort, een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden.

Opwaartse druk op lonen

Gevolg van deze toenemende krapte op de arbeidsmarkt is een opwaartse druk op de lonen. Het CPB constateert dat de nieuw afgesloten cao’s hogere loonstijgingen laten zien voor 2018 en 2019. Echter, in vergelijking met eerdere perioden van arbeidsmarktkrapte zijn de loonstijgingen vooralsnog gematigd. Mogelijke verklaringen daarvoor zijn lagere productiviteitsstijgingen en het recentelijk weer opkomende vaste contract. Het vaste contract wordt dan aangeboden om medewerkers ‘te paaien’.

Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie steeg in het tweede kwartaal van 2018 met 159 duizend personen ten opzichte van een jaar eerder. Ook het aantal medewerkers met een flexibele arbeidsrelatie stijgt nog, al is dit aantal na een piek in het eerste kwartaal 2017 sterk afgevlakt. Het aantal flexibele arbeidskrachten steeg in het tweede kwartaal van 2018 met 3duizend personen.

Recordaantal vacatures

Het aantal vacatures blijft maar toenemen. Zo bereikte het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal een record van 251 duizend, hoger dan de vorige top van 249 duizend eind 2007.

80 procent Nederlandse bedrijven heeft geen personeel in dienst

De afgelopen twee decennia is het aantal medewerkers met een vast contract, ondanks bovengenoemde stijging, structureel gedaald. Het aantal zelfstandigen zonder personeel en het aantal werknemers met een flexibel contract zijn juist sterk gestegen. In andere Europese landen is dit fenomeen veel beperkter. Het kabinet is bang dat te veel flexibiliteit op de lange termijn ook  gevolgen kan hebben voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en bedrijven. Bijna 80 procent van de Nederlandse bedrijven heeft geen werknemers in dienst. In andere Europese landen ligt dit percentage lager (zie afbeelding).

Het kabinet wil deze mismatches aanpakken met een pakket aan maatregelen en een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de arbeidsmarkt door een commissie.

 

Reageer op dit artikel