nieuws

Werkgevers: ‘Pensioenakkoord dichtbij’

Instroom

Hoe reageren de grote werkgeversorganisaties op de kabinetsplannen? “Het kabinet is op de goede weg en heeft echt wel naar ons geluisterd, maar we zijn er nog niet.”

Werkgevers: ‘Pensioenakkoord dichtbij’

Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW reageert uitermate positief op de troonrede en de miljoenennota. “Nederland staat er goed voor en er ligt een dijk van een bodem onder het Rijk”, zo stelt De Boer op de site van de werkgeversorganisatie.
Zijn ‘collega’ Jacco Vonhof van MKB-Nederland is iets minder enthousiast en had “meer verwacht van de begroting voor 2019”. “Het is mooi dat voor het eerst sinds jaren de inkomsten- en vennootschapsbelasting omlaag gaan. Maar de winsten blijven stabiel en veel mkb-ondernemers missen het vertrouwen om te investeren.”

Het kabinet is op de goede weg en heeft echt wel naar ons geluisterd, zo stelt hij. “Maar we zijn er nog niet. Per saldo schiet mijn achterban er nog te weinig mee op”, zegt voorzitter Jacco Vonhof. Dga’s komen er bekaaid af door de verhoging van het box II-tarief. “Daarmee worden ondernemers gestraft die spaarzaam zijn geweest toen dat nodig was.”

Werken meer lonend maken

Ook werkgeversorganisatie AWVN is in eerste instantie redelijk positief over het kabinet. “Je zou bijna gaan wennen aan de meewind van de afgelopen jaren, al weten we maar al te goed dat dit niet voor eeuwig is. Daarom is het goed te zien dat het kabinet oog heeft voor de schokbestendigheid van de overheidsfinanciën, zodat er in geval van minder groei ruimte blijft om de economie draaiende te houden.
Ook stelt AWVN dat het kabinet “een aantal nuttige dingen doet om werken meer lonend te maken, onder andere door de lasten op arbeid te verlagen”. “Gezien de alsmaar verder verkrappende arbeidsmarkt is het positief om te zien dat werk aantrekkelijker wordt gemaakt zodat de participatie hopelijk verder toeneemt”, zegt Gerard Groten, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid en remuneratie AWVN.

Aanpassing arbeidsmarkt

Toch zegt Groten ook een “onrustig gevoel” te krijgen van het lezen van de Miljoenennota. “Er is overduidelijk gemeenschappelijk begrip dat de arbeidsmarkt aan hervorming toe is, met aanpassingen van het stelsel die passen bij deze tijd en bij de huidige economie. Maar waar blijft de concrete actie?”

Het is tijd om concreet te worden

“Wel is er is veel sprake van intentie. Zo komt er een commissie die het stelsel van sociale zekerheid en arbeidsmarktwetgeving gaat bestuderen, maar echte stappen blijven voorlopig uit. Willen we bijblijven, dan zullen we komend jaar vooral de mouwen op moeten stropen. Het is tijd om concreet te worden.”

Pensioenakkoord

Over het pensioenakkoord is VNO-NCW bijzonder optimistisch gestemd. De Boer geeft aan al graag vóór Prinsjesdag een pensioenakkoord te hebben willen sluiten met de sociale partners, maar hij gaat ervan uit dat dat nu op korte termijn gebeurt. “Nu is er onzekerheid voor enerzijds ouderen die niet worden geïndexeerd en jongeren die zich afvragen wat met hun inleg gebeurt. We zitten er heel dicht bij nu.”

Aanpassing Box 2-tarief

Over enkele fiscale aanpassingen die het kabinet voor ogen heeft, zijn de werknemersorganisaties minder te spreken. De beperkte aanpassing van het Box-2 tarief (van 28,5% naar 26,9%, waar het nu 25% is) noemt VNO-NCW een doorn in het oog. ”Het raakt de familiebedrijven, terwijl zij een pijler onder onze economie zijn. Wij blijven dan ook knokken om deze boete op ondernemen van tafel te krijgen,” aldus voorzitter De Boer.
Ook de voorzitter van MKB-Nederland toont zich een fel tegenstander van deze aanpassing. “Als je wilt dat bedrijven investeren, moet je als kabinet niet het box II-tarief gaan verhogen, waardoor ondernemers mogelijk versneld vermogen naar privé gaan halen. Dat levert de staat snel belastinggeld op, maar gaat ten koste van de investeringskracht van die bedrijven. Het voelt bovendien als een boete op ondernemen. Het kabinet verhoogt het tarief gelukkig wel minder dan het aanvankelijk van plan was – daar hebben we hard voor geknokt – maar het blijft een onbegrijpelijke maatregel.”

Buitenlandse werknemers

Ook de bezuiniging op de zogeheten 30%-regeling voor bestaande gevallen noemt VNO-NCW een slechte zaak. “De overheid toont zich hier onbetrouwbaar. Juist in deze tijden van personeelskrapte is dit ook een gemiste kans om buitenlandse experts en technici aan ons land te binden.”

Zie ook: Looptijd 30%-regeling wordt verkort

Juist in deze tijden van personeelskrapte is dit een gemiste kans

Dat de inkomstenbelastingen en de vennootschapsbelasting voor het eerst weer structureel omlaag gaan voor bedrijven en zelfstandigen, stemt VNO-NCW positief. “Hier maken we ons al jaren hard voor en zo wordt beter voelbaar dat werken en ondernemen in Nederland echt loont. De afschaffing van de dividendbelasting maakt Nederland, als kleine kapitaalmarkt, verder aantrekkelijker. Bovendien zal deze belasting door alle rechtszaken of vertrek van hoofdkantoren anders toch opdrogen,” aldus De Boer.

Werkkostenregeling

Ook noemt VNO-NCW het goed dat de Werkkostenregeling eindelijk wordt aangepast. MKB-Nederland is ook blij met de aanpassing van deze regeling. “Voor mkb-ondernemers komt er daarvoor 100 miljoen euro bij”, zegt Jacco Vonhof van MKB Nederland.

Positief over ontslagrecht

De werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt het verder positief dat het kabinet het ontslagrecht aanpakt. MKB-Nederland is ook blij dat werkgevers straks ook vanwege een stapeling van ontslaggronden afscheid van een medewerker kunnen nemen. “Die versoepeling van het ontslagrecht helpt kleine bedrijven.”
MKB-Nederland is echter tegen de maatregelen die flexibel werk per definitie duurder maken. “Ten onrechte wordt alle flex op één hoop gegooid. MKB-Nederland bepleit extra inzet van het kabinet om – samen met werkgevers – mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.”
AWVN is het eens met het kabinet dat werkgevers behoefte hebben aan flexibiliteit in arbeidsrelaties om productief te zijn en te blijven, maar dat te veel flexibiliteit de Nederlandse economie als geheel ook kan verzwakken. “Dit wordt onder andere veroorzaakt door een scheve verdeling van rechten, plichten en bescherming tussen verschillende contractvormen, stelt de Miljoenennota. Wij ondersteunen die stelling van harte.”

Loondoorbetaling bij ziekte

Ondernemers wachten volgens VNO-NCW met smart op een nieuwe regeling voor loondoorbetaling bij ziekte. “Dit is nodig om het minder risicovol te maken voor ondernemers om mensen aan te nemen. Daarnaast moeten de plannen voor premiedifferentiatie nog worden aangepast, aangezien dit sommige sectoren onevenredig raakt.”
MKB Nederland is een stuk kritischer over de loondoorbetaling bij ziekte: deze regeling blijft een ‘graat in de keel’, stelt Vonhof. Hij heeft echter wel het vertrouwen om daarvoor samen met minister Koolmees van SZW tot een oplossing te komen. Eerder dit jaar werd al bereikt dat ondernemers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte. betalen.

Tip! Zie ook: De toekomst van de transitievergoeding

Reageer op dit artikel