nieuws

Gaat de kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers nog door?

Instroom

Het regeerakkoord bevat een maatregel om kleine werkgevers nog maar één jaar te verplichten tot loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer. Op dit voorstel is echter veel kritiek gekomen. Er ligt dan ook nog geen voorstel voor een wetswijziging. De meest recente begroting van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) houdt echter wel rekening met de maatregel.

Gaat de kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers nog door?

U bent wettelijk verplicht tot twee jaar loondoorbetaling aan een zieke werknemer. Als het UWV een loonsanctie oplegt, dan betaalt u het loon nog maximaal een jaar langer door. Deze loonsanctie kan worden opgelegd als u zich onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de zieke werknemer. In het eerste jaar betaalt u minimaal 70 procent van het loon, waarbij het wettelijke minimumloon de ondergrens is. In het tweede ziektejaar betaalt u minimaal 70 procent loon door, maar dit mag dan minder zijn dan het minimumloon. Deze loondoorbetaling is ook in de periode van een loonsanctie van toepassing. Een cao kan een hoger percentage aangeven voor de loondoorbetaling. Dat kan bijvoorbeeld 90 of zelfs 100 procent zijn. Daarnaast kan er een hoger minimumloon gelden op basis van een cao.

Kortere loondoorbetaling

Het regeerakkoord van het huidige kabinet geeft aan dat de loondoorbetaling bij ziekte op de schop gaat voor kleine werkgevers (maximaal 25 werknemers). Het is onduidelijk of, wanneer en hoe deze wijziging ingaat. De bedoeling is dat kleine werkgevers het loon alleen in het eerste ziektejaar doorbetalen. Het UWV krijgt daarop de verantwoordelijkheid voor de loondoorbetaling in het tweede jaar, inclusief een aantal re-integratieverplichtingen.

Voor de kosten in het tweede ziektejaar komt er een collectieve premie, waaraan alle kleine werkgevers meebetalen. De ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand. De maatregel moet bevorderen dat het mkb meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen. In het regeerakkoord heeft het kabinet aangegeven open te staan voor voorstellen van sociale partners met betrekking tot dit onderwerp.

Kritiek

Door de kortere loondoorbetaling verdwijnt bij kleine werkgevers de prikkel om werknemers gezond te laten werken

Het voorstel krijgt echter veel kritiek, ook vanuit het mkb. Een kritiekpunt is bijvoorbeeld dat door de kortere loondoorbetalingsplicht de prikkel bij kleine werkgevers verdwijnt om werknemers gezond te laten werken. Verder zou de re-integratie via UWV in het tweede ziektejaar een belemmering zijn voor de terugkeer van de werknemer op de werkvloer. Daarbij is er twijfel of het uitvoeringsinstituut wel voldoende capaciteit heeft om re-integratietaken van werkgevers over te nemen. UWV heeft deze taken de afgelopen jaren juist afgestoten, en het is de vraag of de uitvoeringsinstantie het extra werk wel aankan.

Andere kritiek is dat de verkorting van de loondoorbetalingsplicht niet voor iedere kleine werkgever voordelig is. Slechts een beperkte groep werkgevers zou profijt hebben van de kortere loondoorbetaling, terwijl veel meer kleine werkgevers een hogere premie moeten gaan betalen.

Reservering

De kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers bleek op Prinsjesdag nog niet uit beeld. De begroting van het ministerie van SZW bevat een reservering voor de maatregel. Voorlopig gelden echter de bestaande wettelijke regels nog steeds.

Gezondheidsbeleid

Of u nu een kleine of grote werkgever bent, u doet er goed aan om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan met een gezondheidsbeleid met maatregelen om zowel de fysieke als mentale belasting van het werk te beperken. Daarmee behaalt u nog extra winst doordat gezonde medewerkers meer gemotiveerd zijn en beter functioneren.

Nog veel meer lezen over loonkostenvoordelen? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

 

 

Reageer op dit artikel