nieuws

“Plan tegen arbeidsmarktdiscriminatie gaat niet ver genoeg”

Instroom

Met alleen de goodwill van werkgevers komt er geen einde aan discriminatie op de arbeidsmarkt. Het College voor de Rechten van de Mens wil daarom controleerbare doelstellingen zien in het actieplan waarmee het kabinet discriminerende werkgevers wil aanpakken.

“Plan tegen arbeidsmarktdiscriminatie gaat niet ver genoeg”

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) presenteerde in november een actieplan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Deze kabinetsplannen zijn volgens het College voor de Rechten van de Mens te vrijblijvend. “Wat we nu zien is weer een plan met allemaal voornemens zonder dat deze zijn verbonden aan een doelstelling of aan een methode om deze doelstelling te meten,” zegt voorzitter Adriana van Dooijeweert van het College.

Goodwill van werkgevers

Ongelijke beloning, zwangerschapsdiscriminatie en discriminatie bij de werving en selectie verdwijnen volgens het College niet met een zachte aanpak en niet op basis van de goodwill van werkgevers. Het College pleit daarom voor concrete doelstellingen, zoals: het halveren van gerapporteerde zwangerschapsdiscriminatie ervaringen in de komende vijf jaar.

Inspectie SZW

Van Ark wil bedrijven verplichten om beleid te maken dat discriminatie van sollicitanten voorkomt. Ook moeten mensen de mogelijkheid hebben om te klagen wanneer zij zich gediscrimineerd voelen. De Inspectie SZW gaat daarop toezien. Het College prijst dat idee. “Dergelijke inspecties kunnen er aan bijdragen dat bedrijven een beleid voeren om discriminatie te voorkomen.”

Leestip!

Leestip!

Beleid alleen is niet voldoende

Maar ook bedrijven met beleid tegen discriminatie en een goed ingericht klachtenmechanisme, maken soms fouten, schrijft het College in een brief aan de vaste Kamercommissie voor SZW. “Het is belangrijk dat slachtoffers van discriminatie de mogelijkheid hebben om te klagen, maar dit alleen is onvoldoende, ook omdat zij niet altijd weten dat ze slachtoffer zijn van discriminatie. Denk bijvoorbeeld aan de werving en selectie, waarbij kandidaten niet altijd kunnen weten wat de reden van afwijzing echt is en wie er dan wel is aangenomen.”

Discriminatie tegengaan

Om discriminatie tegen te gaan, is het volgens het College dan ook van belang dit actief op te sporen en niet alleen te kijken naar de actief gemelde discriminatie. “Met uitzondering van de uitzendbranche, worden er nog geen maatregelen aangekondigd op basis waarvan daadwerkelijk discriminatoir gedrag kan worden vastgesteld en aangepakt. Andere branches zouden kunnen kijken of zij actief discriminatie zouden kunnen opsporen.”

Talent wordt niet herkend

Van Dooijeweert wijst erop dat het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt ook in het voordeel van werkgevers is. “We zien dat de problematiek van arbeidsmarktdiscriminatie met name lijkt te spelen bij de werving en selectie. Dat begint al bij MBO-stages en werkt door tot discriminatie van werknemers boven een bepaalde leeftijd. Het grote probleem is dat iedereen de beste sollicitant wil, maar dat talent uit bepaalde groepen niet altijd herkend wordt. Met verstrekkende gevolgen.”

Reageer op dit artikel