nieuws

Amsterdam bindt strijd aan met arbeidsmarktdiscriminatie

Instroom

De gemeente Amsterdam is met zo’n vijftienduizend mensen op de loonlijst een grote werkgever. Daarnaast koopt de gemeente diensten en goederen in, is de stad partner of mede-eigenaar van bedrijven en verstrekt zij subsidies. Amsterdam wil deze machtige positie gebruiken om arbeidsmarktdiscriminatie te bestrijden. De gemeente wil daarbij ook de hand in eigen boezem steken.

Amsterdam bindt strijd aan met arbeidsmarktdiscriminatie

Dat schrijft Rutger Groot Wassink, wethouder Antidiscriminatie en Diversiteit in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens de gemeente is er alle reden voor een offensief. De gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek vertaalde de landelijke cijfers naar de Amsterdamse arbeidsmarkt: “Eén op de tien werkenden in Nederland heeft de afgelopen twaalf maanden discriminatie op de werkvloer ervaren. Omgerekend naar Amsterdam zou dat neerkomen op bijna 45.000 gediscrimineerde werkende Amsterdammers. Het gaat daarbij om contacten met collega’s en klanten, maar ook discriminatie bij arbeidsvoorwaarden. Leeftijd, geslacht en etnische herkomst zijn de belangrijkste discriminatiegronden die worden genoemd.”

Hand in eigen boezem

Groot Wassink vindt dat Amsterdam eerst naar zichzelf moet kijken. “Hand in eigen boezem steken is niet alleen nodig om discriminatie bij de gemeente te stoppen, maar ook om een geloofwaardige partner te zijn voor bedrijven in de stad in de strijd tegen (arbeidsmarkt)discriminatie. We organiseren bijvoorbeeld trainingen inclusief werven en selecteren om de expertise en het handelingsperspectief van managers en P&O-adviseurs te vergroten en werf- en selectieprocessen aan te passen.”

Leestip!

Leestip!

Aanpak in data

HR-data laten zien dat dit beleid werkt, maar ook dat de gemeente er nog lang niet is. Groot Wassink: “Dit zien we terug in de data: het aandeel vrouwen in de (sub)top neemt toe (45%), we hebben meer plekken voor arbeidsbeperkten dan het streefaantal en het aantal jongeren in de organisatie groeit. Echter, het aandeel medewerkers met een biculturele achtergrond blijft achter in de hogere schalen en dat moet veranderen. Maatregelen moeten worden genomen om de in- en doorstroom van deze groep te bevorderen.”

Mystery guests

Om discriminatie in het uitgaansleven te bestrijden, zet de gemeente al mystery guests in. Deze methode wil de gemeente ook gaan toepassen om te voorkomen dat leerbedrijven stagiaires van een niet-Westerse afkomst discrimineren. Ook andere werkgevers, inclusief de gemeente zelf, kunnen mystery guests aan de deur krijgen om het werving- en selectiebeleid te testen. Groot Wassink voert hiermee een eerdere opdracht van de gemeenteraad uit, waarin het college werd gevraagd om bij het bestrijden van discriminatie vaker mystery guests in te zetten.

Naming and shaming

Bedrijven die worden betrapt, lopen het risico publiekelijk aan de schandpaal te worden genageld. Groot Wassink sluit naming and shaming van werkgevers niet uit.

Aansluiting bij Rijk

Met het aangescherpte beleid sluit Amsterdam aan bij het actieplan van de rijksoverheid. Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) kondigde in november 2018 aan strenger te zullen optreden tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Hiervoor worden onder meer de bevoegdheden van de Inspectie SZW uitgebreid.

Reageer op dit artikel