nieuws

Meer vaste banen en vacatures

Instroom

Het aantal mensen met een vast contract in Nederland neemt nog steeds toe, al zijn het er wel nog steeds minder dan voor de economische crisis. Voor werkgevers blijft het ondertussen knap moeilijk om mensen te vinden.

Meer vaste banen en vacatures

Dat blijkt uit nieuwe arbeidsmarktcijfers van het CBS. Meer vaste contracten is een belangrijke doelstelling van het kabinet. Ook de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die op 1 januari 2020 grotendeels van kracht wordt, heeft dat oogmerk.

Eind juni was het aantal openstaande vacatures opgelopen tot een nieuwe recordstand van 284 duizend. Dat is een toename van zesduizend vergeleken met een kwartaal eerder. Al zes jaar lang neemt het aantal openstaande vacatures elk kwartaal toe. Er zijn nu ruim driemaal zo veel vacatures als op het dieptepunt in 2013.

Meer vacatures vervuld

Ondertussen gebeurt er van alles op de arbeidsmarkt. Want niet alleen het aantal openstaande vacatures neemt gestaag toe, ook het aantal mensen dat een nieuwe baan vindt, breekt records. In het tweede kwartaal van 2019 werden er 307 duizend vacatures vervuld. Niet eerder is dat aantal in een kwartaal zo hoog geweest.

De meeste openstaande vacatures zijn er in de handel (56 duizend), de zakelijke dienstverlening (47 duizend) en de zorg (38 duizend).

© CBS

Baankansen 45-plussers

Het aantal mensen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk is gedaald naar 75 duizend in het tweede kwartaal van 2019. Dat zijn 53 duizend langdurig werklozen minder dan een jaar eerder in hetzelfde kwartaal. Het aandeel langdurig werklozen is het grootst onder werkloze 45-plussers: in het tweede kwartaal van 2019 was 42 procent van hen minstens een jaar werkloos. Ten opzichte van een jaar eerder was dat een forse daling, in het tweede kwartaal van 2018 was het nog 58 procent.

Congres

Congres

Aantal banen groeit

Al ruim vijf jaar achter elkaar groeit het aantal banen. Vanaf het tweede kwartaal van 2014 zijn er 944 duizend banen bij gekomen (+9,7 procent). De banengroei piekte in het vierde kwartaal van 2017, toen er 72 duizend banen bijkwamen.

Veel werk in de zorg

In de zorg kwamen er in het tweede kwartaal dertienduizend banen bij. Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren de handel, vervoer en horeca (+6000), de bouwnijverheid (+6000) en de zakelijke dienstverlening exclusief uitzendbureaus (+5000).

Bij de uitzendbureaus lijkt de rek eruit te zijn. In het tweede kwartaal van 2019 kwamen er duizend banen bij. Een kwartaal eerder was de banengroei nul. Ter vergelijking, in de eerste helft van 2018 was de banengroei in de uitzendbranche nog zestienduizend en in de eerste helft van 2017 zelfs veertigduizend. De uitzendbranche telt inmiddels 837 duizend werknemersbanen. Dat is 10 procent van alle banen van werknemers.

Reageer op dit artikel