nieuws

Weinig enthousiasme voor Europees pensioenproduct

Instroom

De Europese Unie (EU) werd het in het voorjaar eens over een pan-Europese pensioenproduct (PEPP), een nieuw type pensioenregeling. Het gaat om een vrijwillig persoonlijk pensioenproduct dat collectieve en individuele pensioensystemen moet aanvullen. PEPP kan in Nederland voorlopig op weinig enthousiasme rekenen.

Weinig enthousiasme voor Europees pensioenproduct

Doel van het pan-Europese pensioenproduct (PEPP) is een groter aanbod voor mensen die voldoende pensioen willen opbouwen en het stimuleren van de markt voor persoonlijke pensioenen. Volgens de Europese Commissie heeft maar 27 procent van de Europeanen tussen 25 en 59 jaar een pensioenproduct anders dan een staatspensioen zoals de AOW.

De vergrijzing in Europa speelt ook een rol bij de invoering van PEPP. De PEPP’s moeten staats-, bedrijfs- en nationale persoonlijke pensioenregelingen aanvullen. Europa kent een versnipperde markt voor persoonlijke pensioenen door een lappendeken aan regels. De keuzemogelijkheden voor individueel pensioensparen zijn vaak beperkt.

Standaardkenmerken

De PEPP’s krijgen overal dezelfde standaardkenmerken. Aanbieders kunnen binnen Europa verzekeraars zijn, banken, bedrijfspensioenfondsen, beleggingsondernemingen en vermogensbeheerders.

Andere lidstaat

Pensioenspaarders kunnen bij een PEPP kiezen tussen een veilige standaardbelegging en alternatieven met verschillende risico-rendementprofielen. Daarnaast mogen ze overstappen naar andere aanbieders, zowel binnenlands als grensoverschrijdend. Dat kan minimaal vijf jaar na de sluiting van de overeenkomst of de meest recente overstap. Het kan vaker als de PEPP-aanbieder dat toestaat. Verder kunnen spaarders een PEPP meenemen als ze naar een andere lidstaat verhuizen.

Basis-PEPP

Alle PEPP-aanbieders moeten een ‘basis-PEPP’ aanbieden met jaarlijkse kosten van maximaal 1 procent van het opgebouwde kapitaal. De uitbetaling van de pensioenopbouw kan via een vaste periodieke uitkering, een eenmalige uitkering, onttrekkingen uit een fonds of combinaties daarvan. De lidstaten bepalen de voorwaarden voor de afbouw van deelname aan een PEPP, zoals de minimumleeftijd voor de start van de afbouwfase.

Tegengestemd

Nederland stemde tegen PEPP. De Tweede Kamer vond een tegenstem nodig, omdat PEPP kan leiden tot regels die het Nederlands pensioenstelsel raken en omdat PEPP mogelijk fiscale gevolgen heeft. Het kabinet vindt wel dat een stimulans van pensioensparen in de derde pijler (individueel pensioensparen) voor sommige groepen nodig is. Dan gaat het om zelfstandigen en werknemers die geen pensioen opbouwen in de tweede pijler (aanvullend werkgeverspensioen, de eerste pijler is de AOW).

Lees ook: Wat betekent Prinsjesdag voor het pensioendossier?

Uit onderzoek van het CBS (21 november 2018) naar witte vlekken op pensioengebied blijkt dat 13 procent van de 6,6 miljoen werknemers in Nederland geen pensioen opbouwt via de werkgever. Dat komt omdat deze geen pensioen aanbiedt, of omdat ze zelf niet deel willen nemen aan een regeling. Van de werknemers in deze groep met een jaarloon boven het wettelijk minimumloon bouwt maar 5 procent pensioen op via de derde pijler. Volgens het CBS bouwt van alle zelfstandigen zo’n 11 procent pensioen op in de derde pijler.

Bedrijfspensioen of PEPP

Op basis van het PEPP-onderhandelingsakkoord mogen lidstaten zelf bepalen of instellingen voor bedrijfspensioen (IORP’s) een PEPP mogen aanbieden. In Nederland mogen IORP’s, zoals verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en premiepensioeninstellingen, geen pensioenproducten in de derde pijler aanbieden, dus ook geen PEPP’s. Verder bevat de PEPP-verordening geen fiscale bepalingen. Nederland komt niet met een extra fiscale vrijstelling voor PEPP-sparen.

De PEPP-verordening is op 14 augustus 2019 in werking getreden. De verwachting is dat de eerste PEPP’s over tweeënhalf jaar beschikbaar zijn op de kapitaalmarkt.

Extra arbeidsvoorwaarde

Bouwen uw werknemers voldoende pensioen op? Zo nee dan kunt u ze wijzen op mogelijkheden om binnen de aanvullend pensioenregeling extra pensioen op te bouwen. Daarnaast kunt u uw medewerkers als extra arbeidsvoorwaarde op hun maat toegesneden derdepijlerproducten aanbieden.

Alles weten over arbeidsvoorwaarden? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

 

 

Reageer op dit artikel