nieuws

Werkgevers willen haast maken met pensioenakkoord

Instroom

Minister Koolmees (SZW) heeft maatregelen aangekondigd waardoor minder pensioenfondsen volgend jaar hoeven te korten op de uitkeringen en de pensioenpremies voor werkgevers en werknemers gelijk blijven. Een mooie stap, zo vinden de werkgevers, maar ze willen wel dat de minister haast maakt met de uitwerking van het pensioenakkoord.

Werkgevers willen haast maken met pensioenakkoord

Koolmees wil met zijn voorstel pensioenfondsen meer tijd geven om te voldoen aan de eisen voor de dekkingsgraad. Hoe zit dat?

Pensioenfondsen zijn verplicht om een vereist eigen vermogen (VEV) aan te houden. Bij een dekkingsgraad van 100 procent kan een pensioenfonds in beginsel aan alle pensioenverplichtingen voldoen. Is de dekkingsgraad hoger dan 100 procent, dan hebben fondsen een buffer om tegenvallers op te vangen.

Lees ook: 5 belangrijke pensioenvragen aan en voor HR

Herstelplan

Veel fondsen hebben het op dit moment financieel moeilijk. De gemiddelde dekkingsgraad schommelde eind oktober 2019 rond 100 procent. Dat betekent dus dat er geen buffer is om tegenvallers op te vangen.

Fondsen die niet voldoen aan de VEV-vereiste moeten een herstelplan inleveren bij De Nederlandsche Bank. Hierin moet worden aangegeven hoe het fonds binnen tien jaar weer voldoet aan de VEV-vereiste. De VEV-hersteltermijn wordt in 2020 tijdelijk verlengd van tien naar twaalf jaar. Kortingen op grond van het VEV-vereiste vallen daardoor naar verwachting lager uit of zijn niet langer van toepassing. De dekkingsgraad op 31 december 2019 is hiervoor bepalend.

Koolmees erkent dat garanties op het volledig voorkomen van kortingen niet kunnen  worden gegeven omdat ook de economische ontwikkelingen in de wereld daarop van invloed zijn.

Lees ook: Recessie in aantocht: dit moet HR doen

Klaar voor de toekomst

Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland noemen het een goede zaak dat minister Koolmees pensioenkortingen en premiestijgingen probeert tegen te gaan. “Alle aandacht moet nu gaan naar de uitwerking van het pensioenakkoord, zodat het pensioenstelsel klaar wordt gemaakt voor de toekomst”, zeggen de organisaties  in een gezamenlijke reactie.

Prioriteit

“In het pensioenakkoord van afgelopen zomer hebben we afgesproken dat het pensioenstelsel begrijpelijker en persoonlijker wordt en vooral ook beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt”, stelt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. “Dit uitwerken heeft nu prioriteit en daarvoor is draagvlak en vooral tempo nodig. Het is daarom goed dat de minister nu maatregelen neemt om onnodige kortingen tegen te gaan, om zo het vertrouwen van mensen in de uitwerking van het nieuwe stelsel te houden.”

Lees ook: Ombudsman: ‘HR moet werknemers actiever informeren over hun pensioen’ 

Fundamentele oplossingen

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland: “Het is belangrijk dat de minister naast het tegengaan van kortingen, ook het belang van stabiliteit in pensioenpremies en pensioenopbouw benadrukt in de overgang naar het nieuwe stelsel. Dat is goed voor werkgevers en de economie op de korte termijn.  Voor de langere termijn zijn fundamentelere oplossingen nodig. We moeten daarom vaart blijven maken met de uitwerking van alle afspraken.”

Rust en stabiliteit

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Foto: Rijksoverheid

Minister Koolmees zegt dat uitwerking van het pensioenakkoord de hoogste prioriteit heeft: “Veel mensen maken zich zorgen over hun oudedagsvoorziening. Die zorgen begrijp ik. De financiële situatie waarin een groot aantal pensioenfondsen zich bevindt, stelt het vertrouwen flink op de proef. Mensen lezen over dreigende kortingen, maatschappelijke onrust en twijfels over de toekomst van ons pensioensysteem. En dat terwijl het kabinet en sociale partners met het pensioenakkoord een heel belangrijke stap in de goede richting hebben gezet. De uitwerking van het pensioenakkoord heeft daarom de hoogste prioriteit. Rust en stabiliteit zijn nodig om dat de komende periode goed te doen. Om die reden krijgen pensioenfondsen die in problemen verkeren onder voorwaarden langer de tijd om te voldoen aan de gestelde financiële eisen. Kortingen zijn daarmee volgend jaar naar verwachting voor een groot deel van de baan.”

Lees ook: Voldoening na pensioen: voor de vierde keer het gras maaien

FNV

Ook de vakbonden reageren overwegend positief op de maatregel van Koolmees. “Het is goed om te zien dat de grote zorgen van de mensen in het land nu door de minister zijn gehoord”, zegt FNV-voorzitter Han Busker. Volgens hem is voor het overgrote deel van de mensen in Nederland de acute dreiging op een korting op hun pensioen nu van de baan.

CNV

CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden noemt het “fijn dat de minister deze stap zet”. “Een belangrijke hobbel is platgeslagen op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Nu kunnen we ons volledig richten op de uitwerking van het pensioenakkoord.”

Leestip

Leestip

Van Wijngaarden plaatst wel kanttekeningen. “Nog steeds is er een klein aantal fondsen dat het risico loopt te moeten korten. Het is nu nog niet duidelijk voor hoeveel mensen deze korting precies geldt. We gaan uit van weinig mensen en kleine bedragen. Deze ontwikkeling houden we uiteraard nauwlettend in de gaten”, aldus Van Wijngaarden.

Kortingen voor 600.000 mensen

Het is onduidelijk welke fondsen volgend jaar mogelijk wel moeten korten. Koolmees stelt dat er mogelijk nog gesneden moet worden in de pensioenen bij vier fondsen, waarbij in totaal zo’n 600.000 werkenden en gepensioneerden zijn aangesloten. Volgens de Pensioenfederatie zijn het in ieder geval niet de vier grootste fondsen, ABP, PFZW, PME en PMT. Deze tellen meer deelnemers, zo weet de Pensioenfederatie. De organisatie kan niet zeggen om welke fondsen het dan wel gaat.

Vond je dit artikel interessant? Mis niets en maak nu een gratis PW. profiel aan! De voordelen:

  • Gratis exclusieve content
  • Het laatste nieuws, actualiteiten en achtergronden
  • Need to know juridische informatie
  • Door gerenommeerde auteurs geschreven
  • Voor HR-professionals die meer willen weten

Profiel aanmaken >

Reageer op dit artikel