artikel

Het Nieuwe Werken in Het Nieuwe Kantoor ? 5 voorbeelden

Organisatie & Strategie

Met clubhuizen, kloostercellen, huiskamers en koffiecounters met barista’s wordt Het Nieuwe Werken een feest. Zoals bij Interpolis, Berenschot, ING House, Shell en Microsoft. Een nieuwe cultuur ging samen met een nieuwe inrichting van de werkplek.

Het Nieuwe Werken in Het Nieuwe Kantoor ? 5 voorbeelden

Interpolis

Pionier is Interpolis, met het 22 verdiepingen tellende gebouw dat in 1995 werd neergezet voor 950 medewerkers, maar dat plaats biedt aan ruim 1600 medewerkers – door een flexibele indeling van de ruimte; het Interpolis Kantoorconcept.
Geen vaste werkplekken meer, maar een aantal ruimtes, ?clubhuizen’, met een eigen sfeer. Ruimtes om individueel in stilte te werken, ruimtes voor ontspanning en vergaderingen. Werknemers stellen dat op prijs. De vrijheid die ze krijgen hun werk in te delen en uit te voeren in inspirerende ruimtes leidt tot grote tevredenheid. En dat heeft weer een grotere productiviteit tot gevolg.
Werknemers moeten natuurlijk wel passen in een werkomgeving die een beroep doet op een grote eigen verantwoordelijkheid. Daar wordt bij de werving rekening mee gehouden.
Informatiebeheer en ICT vormen een andere pijler onder HNW bij Interpolis. Er wordt zo min mogelijk met papier gewerkt. “Want dat maakt werk juist weer plaatsgebonden. Bovendien is het duur en omslachtig. Dat stelt wel eisen aan de technische infrastructuur: je moet een systeem hebben dat het mogelijk maakt op elk moment en op elke plaats elk document te produceren, te raadplegen en te bewerken. En een systeem dat ervoor zorgt dat je overal en altijd kunt bellen, toegang hebt tot het netwerk en kunt mailen.”

Meer informatie bij Interpolis Helder Werken.
Daar is ook een boekje in te zien over dit onderwerp.

Berenschot

Beren?schot Groep in Utrecht kent kloostercellen voor het individuele werk, kamers voor twee personen en vergaderruimtes afgestemd op 30 personen. In principe kan iedereen overal aan het werk; niet-persoonsgebonden werkplekken in een activiteitgerelateerde, organisatiegerichte, flexibele, werkomgeving.
Op elke werkplek (en eventueel ook thuis) heeft de medewerker toegang tot de eigen software en gegevens en eventueel ook tot de gezamenlijke digitale bibliotheek.
Is er geen risico dat iedereen wat verloren rondloopt en de binding met de organisatie kwijt raakt?
Nee, want rondom secretariaten en archieven kunnen clusters ontstaan van projectgroepen of disciplines, die daar vindbaar zijn. De rol van het secretariaat als verkeerstoren en communicatiecentrum wordt belangrijker, zo stellen de ontwerpers.
Een uitwerking van deze filosofie is te vinden in?De Werkplek en meer, de integrale aanpak voor werkplekinnovatie’.

ING House

Ook in ING House in Amsterdam zoekt elk van de 500 medewerkers de plek op die hem op dat moment het beste uitkomt – als hij al op kantoor is: een concentratieplek, een vergaderruimte, of een huiskamer voor informeel overleg.

Shell

Het nieuwe hoofdkantoor van Shell werd op 7 oktober 2005 geopend, na een bouwoperatie die drie jaar in beslag nam. De ambities lagen hoog: een inspi?rerende en productieve thuishaven voor een multicultureel, multinationaal bestand van 2.500 medewerkers, een toonbeeld van cohesie en verbonden?heid, een weerspiegeling van een dyna?mische, innovatieve en op leren gerichte onderneming, een kantooromgeving die gebruikmaakt van de nieuwste techno?logie en de functionaliteit en kosten in balans brengt met de eisen die worden gesteld aan de tevredenheid van de medewerkers. En daarnaast moest het complex soberheid, bescheidenheid en transparantie uitstralen. Het hoofdkantoor beschikt nu over een Shell Learning Centre met verblijfsac?commodatie en over transparante kan?toorruimtes, gelijkelijk verdeeld over open ruimten en gesloten kamers. En verder over een atrium, een grand caf?, een kleine supermarkt, kapper, bank en sportfaciliteiten. (Uit Werkgeven, tijdschrift van werkgeversorganisatie AWVN)

Microsoft

Microsoft Nederland is voorloper als het gaat om HNW. Die filosofie wordt in de praktijk gebracht in het zes verdiepingen tellende nieuwe kantoor op Luchthaven Schiphol dat Microsoft in mei 2008 betrok. Ook hier veel variatie in de werkruimtes. Voor creatieve meetings zijn er zalen met zitzakken of luxere zitelementen, terwijl voor de wat formelere bijeenkomsten zalen met een traditionele vergadertafel en gewone stoelen beschikbaar zijn. Verder is er een grote vari?teit aan werkplekken beschikbaar, die de medewerkers afhankelijk van het soort werk dat ze gaan doen, kunnen gebruiken.
Ter verhoging van de werksfeer en wellicht ook om de bezoeker te imponeren is er een prachtige koffiebar met speciaal opgeleide barista’s. Voor de latte moet wel worden betaald.
De balie heeft plaatsgemaakt voor een hospitalityruimte waar de traditionele receptioniste is vervangen door een moderne hospitalitymedewerker die gasten actief benadert en hen welkom heet. “We hebben voor die nieuwe functie bewust mensen aangenomen die geen traditionele baliefunctie hebben vervuld. Als je dat zou doen, verval je weer in oude patronen. We hebben echt gezocht naar mensen die meer flexibel en proactief zijn en zich interactief naar bezoekers toe opstellen’, aldus facility manager Tatiana Pergl-Wilson in Facto Magazine.

Bekijk een foto-impressie van het nieuwe gebouw van Microsoft.

Lees verder over de visie van Microsoft op Het Nieuwe Werken.

Reageer op dit artikel