artikel

De 5 pre’s van een optimale flexpool

Organisatie & Strategie

De 5 pre’s van een optimale flexpool

Het slim en flexibel inplannen van medewerkers helpt veel organisaties vooruit. Meer doen met minder mensen, de beschikbare capaciteit maximaal benutten, en pieken en dalen opvangen door flexibilisering van contracten, bespaart immers op de grootste kostenpost van organisaties: het personeel.

Toenemende relevantie flexpool 

Bedrijven en instellingen focussen meer dan ooit op efficiency en flexibiliteit, stelt Fred Peters van ontwikkelaar van personeelsplanningsoftware Paralax. En daarbij is personeel vaak de belangrijkste asset. Personeelsplanning staat bij steeds meer organisaties dan ook hoog op de agenda. Onderdeel van slimme personeelsplanning en enterprise workforce-management is steeds vaker de flexpool: de groep flexibel inzetbare interne en externe medewerkers, die op basis van competenties en beschikbaarheid op verschillende afdelingen en locaties inzetbaar zijn.

De flexpool fungeert als de centrale inhuurorganisatie. Door optimale inzet van deze flexibele schil bespaart een organisatie al snel 4 procent op inhuurkosten.

Lees ook: Arbeidsmobiliteit: het complete overzicht van de mogelijkheden

Wat levert een flexpool een organisatie op?

1. Kostenbesparing: Met de flexpool ontstaat een totaaloverzicht over de inzet van vaste medewerkers, flexpoolmedewerkers en inhuurkrachten. Het resultaat? Een afdeling-overstijgende personeelsinzet en optimaal gebruik van alle beschikbare uren, zodat onnodige kosten voor overuren, extra uren en inhuur omlaag gaan.

2. Betere planning: De flexpool zorgt voor een kwaliteitsimpuls. Doordat er voldoende medewerkers met de juiste kwalificaties op de juiste locatie worden ingezet, wordt de klant geholpen op het niveau dat hij mag verwachten.

3. Tevreden medewerkers: Dankzij de pool zijn er voldoende gekwalificeerde medewerkers, waardoor de werkdruk minder is. Het positieve gevolg: een verhoogde medewerkertevredenheid. Bovendien ervaren flexpoolmedewerkers het werken op verschillende afdelingen dikwijls als zeer positief, wat leidt tot minder ziekteverzuim.

4. Soepeler planningsproces door optimale communicatie: De afdelingsplanner schakelt vanuit de planningstool direct de flexpool in. De flexpoolplanner profiteert van inzicht en overzicht bij het plannen. En de flexpoolmedewerkers op hun beurt kunnen online het eigen rooster inzien en uren registreren.

5. Managementinformatie en capaciteitsmanagement: Managementrapportages bieden inzicht in de personeelsinzet, bijvoorbeeld in de verhouding gewerkte uren door vaste medewerkers en ingezette flexpoolmedewerkers. Op basis hiervan kan een organisatie de eigen processen optimaliseren en adequaat reageren op veranderingen.

Reageer op dit artikel