artikel

Vertrouwen geven zorgt voor betrokken en bevlogen medewerkers

Organisatie & Strategie

Als er sprake is van vertrouwen tussen directie en medewerkers, zijn medewerkers 9 keer zo vaker bevlogen in hun werk en betrokken bij hun organisatie, dan wanneer dat er niet is.

Vertrouwen geven zorgt voor betrokken en bevlogen medewerkers

Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door Effectory International, onder 46 Europese multinationals.

Multinationals
Daaruit kwam verder naar voren dat slechts 31 procent van de medewerkers die werkzaam zijn in multinationals momenteel bevlogen is in hun werk en betrokken is bij de organisatie.

Energie voor de medewerker
Effectory International benadrukt dat beide thema’s worden beïnvloed door vier factoren: de medewerker past bij de organisatie, Het werk geeft de medewerker energie, de leidinggevende communiceert een duidelijk organisatiedoel en de leidinggevende spreekt voldoende waardering uit naar de medewerker.

Hoewel drie van de vier factoren verbetering behoeven, blijkt toch dat maar liefst 79 procent van de medewerkers die werkzaam zijn in multinationals het gevoel heeft te passen bij de organisatie.

Betrokken- en bevlogenheid
Betrokken- en bevlogenheid van medewerkers wordt steeds meer gelinkt aan hogere bedrijfsprestaties, een lager personeelsverloop en een hogere efficiëntie, focussen organisaties zich hier steeds meer op.

Ondanks dat er binnen organisaties meer aandacht besteed wordt aan de betrokken- en bevlogenheid van medewerkers en de mogelijk positieve effecten, tonen de onderzoeksresultaten aan dat de impact hiervan verloren gaat indien directieleden er niet in slagen het vertrouwen van hun medewerkers te winnen.

Vertrouwen
Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat medewerkers vertrouwen hebben in de directie van hun organisatie. Helaas is dit in de praktijk niet het geval. Slechts 13 procent van de medewerkers in Nederland heeft momenteel volledig vertrouwen heeft in de raad van bestuur van hun organisatie.

“Directieleden realiseren zich vaak niet wat voor impact ze hebben op de betrokken- en bevlogenheid van medewerkers”, stelt Rogier van der Werf, consultant bij Effectory International. “Zij zijn veelal gefocust op de financiën en de strategie, waardoor het contact met medewerkers op de werkvloer regelmatig prioriteit verliest.”

Directies die hier goed mee omgaan maken contact met medewerkers door zichtbaar te zijn in de organisatie, het overbrengen van een heldere visie en het wekken van vertrouwen door transparante communicatie, aldus Van der Werf.

Reageer op dit artikel