artikel

Agile strategie: de randvoorwaarden (2)

Organisatie & Strategie

Een agile strategie is gedoemd te mislukken als de medewerkers van de organisatie er niet achterstaan. In deel twee van deze serie: de vier randvoorwaarden om het personeel mee te krijgen.

Agile strategie: de randvoorwaarden (2)

1. Agile organisaties zorgen voor een overdraagbare ambitie

Weet u of uw medewerkers voldoende kennis hebben van de strategie? Een manier om dit te meten is door medewerkers dit op een schaal van 1 tot 10 te laten aangeven. Zo kan men het strategiebewustzijn identificeren. De ambitie van organisaties is vaak niet begrijpelijk gemaakt en is soms opgetekend in een lijvig strategiedocument. Waardoor de strategie vrijwel niets zegt, met name voor medewerkers in diepere lagen van de organisatie. Medewerkers begrijpen het niet, worden niet geïnspireerd en in de organisatie ontbreekt het aan vertrouwen om de strategie succesvol te kunnen uitvoeren.

Uit onderzoek blijkt dat organisaties die een duidelijke purpose formuleren, medewerkers aantrekken die in hun werk zingeving en voldoening belangrijker vinden dan status en geld. Zij willen werken voor een organisatie waarvan de cultuur aansluit bij hun persoonlijke waarden en die hun betrokkenheid een bredere grondslag geeft. Neem het voorbeeld van de purpose van de Amerikaanse NASA: “To reach for new heights and reveal the unknown so that what we do and learn will benefit all humankind.” Uit onderzoek blijkt tevens dat deze medewerkers het beste presteren. Alleen met een hoog strategiebewustzijn kan een medewerker vaststellen wat hij of zij kan bijdragen aan de strategie uitvoering.

Om dit te realiseren maken agile organisaties hun ambitie overdraagbaar door het condenseren van omvangrijke en ingewikkelde strategische plannen naar enkele essentiële boodschappen. Daarin wordt antwoord gegeven op vragen zoals: waarom bestaan we, wie willen we zijn, welke bijdrage willen we leveren aan onze omgeving, waar willen we naar toe en hoe komen we daar? Deze boodschappen worden onder meer overgebracht met gebruik van symbolen, tekeningen en korte filmpjes. Die gebruikt worden als start van de strategische dialoog in verschillende sessies, zowel fysiek als online. Met als resultaat dat het bewustzijn van medewerkers aanzienlijk wordt vergroot (te meten door pulsemetingen).

2. Agile organisaties zorgen voor betrokken medewerkers

Een tweede hoeksteen van aligity zijn betrokken medewerkers. Vele organisaties meten al de medewerkersbetrokkenheid. Dit is begonnen met het meten van medewerkerstevredenheid, maar al snel bleek dat het hebben van tevreden medewerkers niet genoeg is voor een agile organisatie. Naast tevreden moeten medewerkers ook willen blijven werken voor de organisatie en er trots op zijn. Blijven, tevreden en trots, zijn de drie indicatoren van betrokkenheid en kunnen in een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek inzichtelijk gemaakt worden op een schaal van 1 tot 10.

Masterclass

Masterclass

Verbeteren van betrokkenheid

De crux zit hem natuurlijk niet in het meten van betrokkenheid, maar in het verbeteren ervan. Een grote valkuil is dat veel organisaties doelen zetten op de hoogte van de overall betrokkenheid of nog erger een beloning. Maar betrokkenheid kun je niet verhogen door kpi’s, je kunt niet van medewerkers verlangen dat zij meer moeten blijven, tevredener of trotser moeten zijn. Agile organisaties brengen daarom de belangrijkste drijfveren van betrokkenheid in kaart brengen en zetten daarop verbeteringsacties in gang. Op het behalen van deze acties kunnen kpi’s gezet worden.

Lees ook: 6 kenmerken van agile organisaties

3. Agile organisaties monitoren, matchen en managen hun organisatievaardigheden

Een succesvolle uitvoering van de agile strategie vraagt dus om een duidelijk en overdraagbare ambitie en betrokken medewerkers. Maar er is nog een belangrijke randvoorwaarde. De organisatie moet over de juiste vaardigheden beschikken om de strategie te kunnen uitvoeren. Agile organisatie meten deze vaardigheden onder haar medewerkers en verbeteren ze continu.

Zoals je ook van een medewerker een competentieprofiel kunt maken, kun je ook een profiel maken van de vaardigheden van een organisatie. Organisatievaardigheden moeten we overigens niet verwarren met de competenties van een individuele werknemer (zoals communiceren met impact, oordeelsvorming of commercieel denken en handelen). Op basis van kwalitatief onderzoek door MeyerMonitor zijn 39 vaardigheden vastgesteld, waarmee het vaardighedenprofiel van een organisatie kan worden bepaald. Deze zijn gegroepeerd in zeven dimensies:

  • kwaliteit van de organisatie;
  • cultuur van de organisatie;
  • imago van de organisatie;
  • kwaliteit van de direct leidinggevende;
  • persoonlijke ‘empowerment’;
  • persoonlijke ontwikkeling;
  • beloning.

4. Agile organisaties voeren een continue dialoog over de agile strategie
Voor een succesvolle strategie-uitvoering is het tot slot belangrijk dat daarover intensief wordt gecommuniceerd. Veel organisaties communiceren echter vaak mondjesmaat met hun medewerkers over hun agile strategie. Meestal vindt de communicatie top-down plaats en informeert de baas personeel in een monoloog. Helaas wordt dan onvoldoende profijt gemaakt van de feedback, suggesties en het commitment van diepere lagen in de organisatie. Daarom voeren agile organisaties intern een continue, strategisch dialoog over de ambitie en hoe ze dat willen bereiken, over betrokkenheid en welke vaardigheden strategisch cruciaal zijn.

Over de auteurs: Ralph Jacobs is directeur MeyerMonitor, Marijn Tielemans is HRM-adviseur en Gijs van Bussel is hoogleraar HRM Nyenrode Business Universiteit

Lees ook: deel 1 (Agile strategie: zo krijgt u medewerkers mee) en deel 3 (Wanneer is uw organisatie maximaal agile?)

Masterclass Agile werken PWnet en Nyenrode

Wilt u als HR-professional verder met agile werken aan de slag? Weten hoe u deze nieuwe manier van werken kunt doorvoeren in organisatie, cultuur, leiderschap en beloning? Tijdens de tweedaagse Masterclass Agile werken die PWnet in samenwerking met Nyenrode organiseert, krijgt u hiervoor alle inzichten, tools en praktijkcases aangereikt.

>> meer info/aanmelden

Reageer op dit artikel