artikel

In 6 stappen naar Het Betere Thuiswerken

Organisatie & Strategie

Het hangt half-onderuitgezakt in een te lage bureaustoel met een ontbrekend wieltje, gekleed in een vies t-shirt of nog erger, eet en drinkt over zijn toetsenbord en kijkt, al muisvegend om aanwezigheid te veinzen met een oog naar Netflix, en met het andere naar die leuke buurvrouw of –man een balkonnetje lager. Rara wie is dat? De thuiswerker. Denkt u.

In 6 stappen naar Het Betere Thuiswerken

Thuiswerken. Hoewel steeds meer geaccepteerd, roept het nog veel vragen en argwaan op. Vooral bij mensen die ‘het’ zelf niet mogen of kunnen. Zo is de mythe onuitroeibaar dat de thuiswerker vooral werkt in pyama, en weinig tot geen werk doet omdat hij en zij vooral met de was, de kinderen en de buren bezig is.

Laat jij je afleiden?

Het tegendeel is vaak waar, blijkt uit steeds meer onderzoeken van niet de minste universiteiten. Zoals dat van Stanford University. Rebecca Knight haalt dat onderzoek aan in een artikel in de Harvard Business Review. Mensen die vanuit eigen huis werken zijn productiever, ze werken efficiënter en ze zijn ook nog eens meer betrokken bij de zaak. Dat komt deels omdat ze minder afleidingen hebben dan kantoor- of groepswerkers. Maar het komt ook omdat werkgevers vooral de mensen met veel verantwoordelijkheidsgevoel thuis laten werken. En die laten zich minder vaak, snel en gemakkelijk afleiden.

Discipline vereist

Je moet het dus aankunnen, dat thuiswerken. Niet iedereen kan de zelfdiscipline opbrengen om op tijd achter een fatsoenlijk bureau te gaan zitten in het eigen huis, met alle leukere zaken vlakbij. Maar het kan echt wel, en de gedachte dat je die verloren tijd in de spits vermijdt is een belangrijke motivator. Rebecca Knight komt met een zes-stappenplan om vaker thuis te werken.

1} Waarom wil je thuiswerken?

De eerste vraag die de manager zal stellen. En het eerste waar een serieuze thuiswerker goede antwoorden op zal moeten hebben. Bijvoorbeeld: meer tijd nodig hebben voor geconcentreerd werk, zoals onderzoeken, rapporten en analyses maken. Dat komt er op kantoor vaak niet van, door de melee van koffie- en lunchafspraken, team-ups, vergaderingen, telefonades van jezelf en anderen, en ‘spontane’ ontmoetingen. Makkelijker werk- en privétaken combineren kan ook een goede aanleiding zijn, mits het werk afkomt en je daarvoor de discipline kunt opbrengen. Wie zich makkelijk laat afleiden door kind of kat, kan beter een concentratiewerkplek in het bedrijfspand zoeken.

2} Maak een plan.

Fulltime thuiswerken is duidelijk op zijn retour, sinds de terug-naar-kantooracties van grote bedrijven als Yahoo en IBM. Bepaal dus een of enkele dagen per week waarop je – in principe ‑ zou willen thuiswerken. Veel mensen komen dan met vrijdag. Maar pas op met die dag, zegt Knight terecht, want dan lijkt het eerder of je je weekend langer wilt maken. Woensdag is een betere thuiswerkdag. Die heeft met het weekend niks te maken, maar wel met de vrije middag op veel scholen in Nederland. Duidelijke afspraken over aanwezigheid tijdens de thuisdag kunnen deze bezwaren verminderen. Op welke tijden is de thuiswerker aanwezig om snel te kunnen reageren op mails, apps en telefonades van collega’s? En wanneer niet, juist om geconcentreerd door te kunnen werken? Geef in het thuiswerkplan ook aan onder welke omstandigheden je de thuiswerkdag opgeeft of omruilt. Welke vergaderingen en bijeenkomsten zijn belangrijk genoeg? Wie flexibiliteit toont, heeft een streepje voor.

3} Overleggen met de manager.

Het thuiswerkplan moet kort (1 A4), duidelijk en simpel zijn: dit wil de thuiswerker, dat zijn de redenen, en dit zijn de voordelen voor dit bedrijf, de medewerker en deze functie. Vooral dat laatste is een belangrijk verkoopargument. Mits het ingaat op de concrete voordelen in deze situatie. Algemeenheden en verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek (“je bent al gauw twintig procent productiever”) zeggen niet zoveel – wie zegt dat dit ook in deze situatie zo zal zijn? Wie aangeeft wat hij sneller afkrijgt, en hoeveel tijdwinst dat oplevert, staat sterker. Met benadrukken dat je hierdoor zelf prettiger werkt is niets mis, stelt Knight. De manager kan dat argument gebruiken als hij je graag wil behouden. Laat het plan even inweken, nadat je het hebt gepresenteerd. Er moeten vaak eerst procedures worden gecheckt, arbo-voorwaarden en precedentwerkingen worden onderzocht. Zeker in grotere organisaties vraagt bureaucratie enige tijd.

4} Experimenteren!

Zeker wanneer de manager niet direct warmloopt voor het idee, kan een proefperiode van enkele maanden hem of haar over de streep trekken. Mits de thuiswerker dat serieus aanpakt. Dus: goed bijhouden wat elke week is bereikt: wat is af, hoever is de rest, wat is het werkplan voor de komende week. Dit mag, zeker in het begin, best wat worden overdreven met tweewekelijkse of zelfs dagelijkse lijstjes, stelt Knight. De thuiswerker laat zo zien dat hij het echt kan, en ook wil. Waar de grens ligt, merkt u zelf wel. Rond de proefperiode af met een heuse evaluatie van wat is bereikt.

5} Constructief blijven.

Zoals gezegd, thuiswerken heeft recentelijk aardig wat negatieve publiciteit gekregen. Veel grote ondernemingen hebben hun thuiswerkers weer naar kantoor gehaald, fulltime thuiswerken doen alleen nog de ‘echte’ zelfstandigen. Best kans dus dat het verzoek wordt afgewezen. Meestal zal dat zijn omwille van het precedent: als ik het jou toesta, moet ik het iedereen toestaan. Je kunt dan voorstellen om te onderzoeken hoe andere bedrijfsorganisaties in dezelfde branche of regio met thuiswerken omgaan. Misschien hebben zij beleid dat beter past bij de organisatie? Je geeft je manager dan meer argumenten om thuiswerken toch toe te staan, onder voorwaarden die gebruikelijk(er) zijn binnen de branche.

6} Just Do It.

De beste manier om te laten zien dat iets kan, en om twijfelaars over de streep te trekken is vaak: het gewoon doen. Laat zien dat je vanuit huis zeer productief kan zijn, juist wanneer de wegen vol staan door slecht weer of wanneer een stroomstoring het sporennet plat legt. Wie bewijst dat hij goed kan doorwerken, zelfs met een zeurderig kind of een lastige kabelmonteur in zijn nek, slaat de tegenstanders diverse argumenten uit handen.

Toepassen naar eigen inzicht

Rebecca Knight eindigt haar zeer leesbare artikel met een korte checklist van de do’s en dont’s voor mensen die willen thuiswerken. Net zoals het hele artikel staan er zinnige tips in. Maar het geheel leest vrij nadrukkelijk als ‘willen winnen’. Dat geldt zeker haar laatste tip om er sneaky aan te beginnen op een dag waarop je toch niet naar kantoor kunt komen. Weinig managers in Europa willen zo voor het blok worden gezet. Maar aan de andere kant: de echt gemotiveerde thuiswerker laat zich door een afwijzing niet ontmoedigen. Onze overlegcultuur maakt het makkelijker om na wat tijd met een nieuw voorstel te komen.

Reageer op dit artikel