blog

Het belang van culturele intelligentie op de werkvloer

Organisatie & Strategie

Het belang van culturele intelligentie op de werkvloer

Eind vorig jaar bezocht ik een klant voor een intakegesprek. De interne recruiter vertelde mij dat het bedrijf moeite heeft om de juiste mensen te vinden. Tijdens ons gesprek kwam ter sprake dat er zich pas geleden een kandidaat had aangediend met het juiste profiel, maar dat diegene desondanks was afgewezen. De reden: afkomst.

Ik was zeer verrast. Zou dit vaker voorkomen? Ik ben zelf geen recruiter, dus ik kan moeilijk inschatten in hoeverre dit een thema is. En dus besloot ik om een intern mini-onderzoek te starten. Al snel kwam ik erachter dat een aantal recruiters bij Hays inderdaad merkt dat opdrachtgevers soms culturele diversiteit willen voorkomen. Gelukkig zijn dit de uitzonderingen.

Grote, internationale organisaties hebben meer en meer oog voor culturele diversiteit. Deze maand las ik een artikel van de COO van Apple op LinkedIn, Tim Cook. Hij schreef over de maatregelen van Trump om mensen uit zeven moslimlanden toegang tot de VS te ontzeggen. Onwenselijk, volgens hem. Hij benadrukte het belang van diversiteit in hun organisatie. Andere grote bedrijven lieten recentelijk soortgelijke geluiden horen. Ik besloot het voorval daarom maar als one of a kind te beschouwen.

Productiever
Het is bekend: (land)grenzen vervagen en ons land wordt steeds multicultureler. Waarom zou je jezelf dan een beperking opleggen en vissen uit slechts één vijver? Bij bedrijven die de beste talenten willen binnenhalen, zal culturele diversiteit de komende jaren steeds meer de norm worden.

Naast die ‘grotere vijver’ brengt culturele diversiteit nog andere voordelen met zich mee. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat een cultureel diverse groep medewerkers productiever, creatiever en innovatiever is. Binnen een cultureel diverse groep medewerkers neemt de betrokkenheid en het oplossingsvermogen toe en het verzuim af. Daarnaast is culturele diversiteit voor de organisatie bepalend voor het imago en de aantrekkingskracht op nieuwe waardevolle medewerkers.

Cultural Intelligence
Naast de hierboven genoemde voordelen, zijn er een aantal valkuilen te noemen ten aanzien van culturele diversiteit. Als je weleens voor werk naar het buitenland bent geweest of regelmatig met mensen uit andere culturen werkt, dan weet je dat werkcultuur overal anders is. Zo worden wij Nederlanders vaak als heel direct bestempeld, vinden wij de Belgen soms moeilijk peilbaar en zijn Duitsers weer heel zakelijk en hiërarchisch. Je begrijpt, in een bedrijf waar Nederlanders, Belgen én Duitsers samenwerken kunnen problemen ontstaan.

De oplossing: cultural intelligence (CQ). Cultural intelligence is het vermogen van een werknemer of leidinggevende om te kunnen functioneren binnen verschillende culturele contexten. Dit gaat verder dan alleen afkomst. Ook generatie- en organisatieverschillen behoren tot de culturele context. Uiteindelijk gaat culturele intelligentie over communicatie, begrip en tolerantie. Daarmee is culturele intelligentie een vaardigheid, een vaardigheid die hoort bij de éénentwintigste eeuw.

Miscommunicatie voorkomen
Bij mijn werkgever Hays is er sprake van culturele diversiteit. Presteren staat voorop, ongeacht afkomst of achtergrond. Hoewel mijn naam anders doet vermoeden heb ik zelf een ‘gemixte’ afkomst. Ik heb dit zelf altijd als een meerwaarde ervaren omdat ik niet anders gewend bent dan om vanuit verschillende culturele perspectieven naar situaties te kijken, mij in te leven en proberen om die ander en de verschillen in zienswijzen en benaderingen te begrijpen. Juist wanneer ik mij in een omgeving begeef, waarin sprake is van culturele diversiteit merk ik dan gemakkelijk bruggen kan bouwen, miscommunicatie kan voorkomen en conflicten op kan lossen.

Wil je kunnen vissen uit de grootste vijver (lees: mensen over de hele wereld) en profiteren van alle positieve bijeffecten van culturele diversiteit? Dan zal cultural intelligence vroeg of laat een thema worden binnen jouw organisatie. Uiteindelijk gaat het erom dat je een (organisatie)cultuur creëert waarin iedereen zich prettig voelt en leidinggevenden beschikken over cultural intelligence, zodat de uiteenlopende kwaliteiten worden benut en mensen elkaar versterken. Als dát lukt, dan profiteert iedereen daarvan: medewerkers, klanten en dus ook aandeelhouders.

Deze blog is geschreven door Michael van den Berg, Senior Organisatiepsycholoog en Managing Consultant bij Hays

Reageer op dit artikel