blog

Zeven megatrends: Reflectie geboden, ook voor HRM

Organisatie & Strategie

Zeven megatrends: Reflectie geboden, ook voor HRM

Er gebeurt nogal wat in de wereld en in Nederland. Mijn nieuwe boek ‘Zeven Megatrends’ ordent al die ontwikkelingen en vat ze samen. De hele wereld in één boek. Doel is om aan te zetten tot reflectie. Want de trends vragen om keuzen. Voor elke organisatie, in elke sector en voor groot of klein. En voor ons vakgebied van HRM. Een paar voorbeelden.

Oud werk verdwijnt. Robotisering vervangt de boekhouder en de receptionist. Dat is historisch niets bijzonders. De ponstypiste en de seinmeester verdwenen ook. Nieuw werk verschijnt. Maar het tempo van veranderingen gaat omhoog. Van een data-scientist hadden we een paar jaar geleden nog nooit gehoord. En het ROC Twente leidt 1000 jonge MBO-ers op tot een dronebaan in het bouwen, onderhouden en besturen van drones.

Herscheppen om inzetbaar te blijven

Werkenden zullen zich vaker moeten re-creëren, moeten herscheppen om inzetbaar te blijven. ‘Jong geleerd, oud gedaan’ gaat niet meer op. Geen nood, tijd genoeg. We worden gemiddeld steeds ouder en zullen langer (moeten) blijven werken. Het kost maar zo’n 10.000 uur om in een nieuw vak ‘master’ te worden. Welke rol speelt de werkgever in de inzetbaarheid op de langere termijn? Is een persoonlijk ontwikkelbudget een oplossing?

Ruimte bieden aan mantelzorgers

Mantelzorg is het helpen in de huishouding van een licht dementerende ouder, boodschappen doen voor een buurvrouw die slecht ter been is of de ernstig zieke partner verzorgen. Steeds meer Nederlanders zullen mantelzorg moeten gaan verlenen. Dat is een gevolg van de participatiesamenleving. Mantelzorgers hebben een verhoogd ziekteverzuim. Welke ruimte biedt de werkgever? Wat past bij het eigen werkgeverschap?

Niemand vrolijk van beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek functioneert niet meer. De gesprekscyclus van planning, halfjaargesprek en beoordeling was lang de best practice. Maar de cyclus is niet flexibel genoeg en niemand wordt er vrolijk van. Hoe dan wel?

De doorstroom van vrouwen stokt, vooral in bedrijven. Een quotum dreigt onder het motto ‘waar geen wil is, is een wet’. De opdracht is niet alleen kwantitatief. Gender-diversiteit bevorderen is ook een kwalitatieve vraag. Hoe krijgen we vooral vrouwelijke vrouwen in de top? Want veel vrouwen die doorstromen zouden mannen zijn met een rok. Ze bewijzen zich immers in een masculiene omgeving en dat vergt mannelijke eigenschappen.

LinkedIn-profiel downgraden om aanbiedingen te voorkomen

De arbeidsmarkt trekt fors aan. ICT-ers in en rond Amsterdam downgraden hun LinkedIn-profiel om te voorkomen dat ze worden overstroomd met aanbiedingen. Ook voor andere functies dreigen tekorten. Hoe blijf je aantrekkelijk op een krappere arbeidsmarkt? Wat is de Employee Value Proposition van de werkgever? En moeten we een soort HRM-lite introduceren voor schaarse flexibelen? Tegelijk zetten steeds meer organisaties in op een grote flexibele schil. Wat betekent dat voor de cultuur van de organisatie?

Professionele plicht van HR

Er zijn geen recepten of checklists. Ik vind het de professionele plicht van elke HRM-er, in het bijzonder de business-partners, om het management of de directie te confronteren met de vragen die voor de eigen organisatie het meest relevant zijn. Én om met oplossingen te komen.

Nieuwsgierig naar meer inhoud? Het boek Zeven megatrends ligt nu in de winkel.
Of kom naar het Strategisch HR Congres op 11 april in de Jaarbeurs Utrecht. Daar krijg je het boek cadeau. En ik geef in hoog tempo aan het einde van de dag een ‘preview’.

Hans van der Heijden werkt bij Deloitte Human Capital en adviseert organisaties bij het maken van goede keuzes te maken in HRM en beloning.

De auteursopbrengsten van Zeven Megatrends gaan naar de Stichting Lezen en Schrijven. Er zijn in ons rijke Nederland 1.3 miljoen volwassen landgenoten die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Het kan je buurman zijn, je collega of de werkster.

Reageer op dit artikel