blog

Meer invloed HR op bedrijfsgroei in 4 stappen

Organisatie & Strategie

Meer invloed HR op bedrijfsgroei in 4 stappen

Veel organisaties willen HR direct meer invloed laten uitoefenen op hun groei en andere doelstellingen. Dat betekent vooral: de meest passende talenten werven en medewerkers doelgericht blijven ontwikkelen. Het meten van medewerkersloyaliteit en zicht houden op betrokkenheid, ontwikkelbehoeften en mogelijkheden van medewerkers is daarvoor cruciaal. Hoe krijg je daar grip op? Borg het in de organisatie en je HR-beleid in 4 stappen.

Door Rogier Taylor

De economie en arbeidsmarkt veranderen in hoog tempo. Organisaties anticiperen en reageren daarop en de vaardigheden van hun medewerkers zijn daarbij hun belangrijkste troef. HRM moet en kan daarbij een directe bijdrage leveren aan de doelen en resultaten van de organisatie.

De impact op de bedrijfsresultaten wordt natuurlijk vooral bepaald door de mate waarin HR geschikte talenten kan aantrekken, ongewenst verloop kan voorkomen en medewerkers doelgericht kan blijven ontwikkelen. De achterliggende vraag is vooral hoe je daar grip op krijgt en houdt. Deze vier stappen zijn daarvoor belangrijk.

1. Maak de talent journey zichtbaar

Bedrijven die willen groeien, vergroten hun zicht op de behoeften van klanten door te kijken naar de customer journey. Zo kunnen zij beter aansluiten bij die behoeften. Bij het werven, binden en ontwikkelen van talenten zou dat eigenlijk niet anders moeten zijn. De talent journey begint bij de oriëntatiefase van (potentiële) medewerkers, recruitmentgesprekken en onboarding.

Maar het eindigt niet als iemand eenmaal aan de slag gaat. Dan is het belangrijk om de ervaring en ontwikkeling van medewerkers te volgen en om te monitoren wanneer iemand zich wellicht ‘uitgeleerd’ gaat voelen. Dan kan de uitdaging in het werk weer worden aangewakkerd.

Hoe de exacte talent journey eruitziet, verschilt per organisatie. Breng die goed in beeld samen met collega’s van verschillende afdelingen en bepaal de belangrijke momenten: de ‘momenten van de waarheid’. Zo begint het inbedden van betrokkenheid, loyaliteit en ontwikkelkansen in HR- en organisatiebeleid.

2. Vergroot grip op loyaliteit en ontwikkelbehoeften

Grip krijgen op de ontwikkelbehoeften, betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers wordt vaak lastig gevonden. De talent journey is belangrijk om hieraan te werken. Het oude MTO (medewerkers tevredenheidsonderzoek) is daarvoor niet genoeg. De verschillende fasen van de talent journey worden hierin meestal onvoldoende belicht en er is weinig zicht op prioriteiten van medewerkers. Bovendien moet je sneller dan een keer per jaar actie kunnen ondernemen op de gemeten behoeften.

Met modern (online) medewerkersonderzoek kun je tegenwoordig gelukkig continu feedback verzamelen. Steeds kortdurend en laagdrempelig en daardoor met hogere responspercentages en meer waardevolle feedback.

Download de Whitepaper: 10 stappen naar een succesvol MTO

3. Stel de goede vragen?

Op belangrijke momenten van de talent journey is het belangrijk om laagdrempelig de juiste slimme vraag (of enkele vragen) te stellen. eNPS (employee Net Promotor Score) is hiervoor een bekende metric. Maar er zijn meer metrics, allemaal met hun eigen voor- en nadelen.

Denk goed na wat voor uw situatie per moment de juiste onderzoeksvragen zijn of laat u hierover adviseren. De ene keer is dat misschien eNPS, maar de volgende geeft een andere metric misschien meer waardevolle inzichten. Het online platform van GrowPromoter geeft gebruikers bewust de vrijheid en flexibiliteit om meerdere soorten onderzoeksvragen te stellen.

4. Acties inbedden en nieuwe feedback opvolgen

Doorlopend feedback verzamelen van medewerkers is waardevol omdat het meer en actuele inzichten geeft en omdat je direct actie kunt ondernemen op individuele feedback. Dat moet je dus ook inbedden in de organisatie. Bepaal intern hoe je omgaat met de continue feedbackstroom. Zo ontstaat een uniforme werkwijze en een duidelijke way of working. Meet de resultaten van ondernomen acties en bekijk waar weer nieuwe (vervolg)acties nodig zijn. Zo creëer je closed loop feedback en groeit de grip op de loyaliteit en betrokkenheid van medewerkers en hun ontwikkelbehoeften en mogelijkheden.

Met deze stappen groeit de direct impact van HR op de bedrijfsdoelen, via de employee experience. Dat is direct van invloed op de customer experience en klanttevredenheid. Een grotere en meer directe impact van HRM op de groei van de organisatie en andere organisatiedoelstellingen lijkt me nauwelijks denkbaar.

Dit is deel 3 in een reeks van 6 artikelen van Rogier Taylor (Growpromoter) over de employee experienceLees ook:

Reageer op dit artikel