boek

Canon van HRM

Organisatie & Strategie

Er bestaan canons over de Bijbel, de letterkunde, de beeldende kunst, onze geschiedenis en tegenwoordig ook over de bèta-wetenschappen. Waarom dan niet over Human Resource Management, zo vroeg Willem de Lange zich af.

Canon van HRM

De voormalig hoogleraar HRM en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor HRM ging aan de slag en stelde samen met vakgenoten Beatrice van der Heijden en Peggy De Prins een canon samen waarin de belangrijkste theorieën en concepten over personeelsmanagement en de inrichting van het werk zijn verzameld. Meer dan 900 pagina’s verder was het naslagwerk klaar: Canon van HRM, 50 theorieën over een vakgebied in ontwikkeling. Er is aan bijgedragen door ruim zestig auteurs, voornamelijk wetenschappers uit Nederland en Vlaanderen.

Waar komt het HRM-gedachtegoed vandaan? Welke concepten en theorieën liggen eraan ten grondslag? Tegelijk is het vakgebied niet ‘af’. Nieuwe concepten en theorieën komen op, andere raken wellicht in de vergetelheid. Met deze canon wilden Beatrice, Peggy en ik de achtergrond en ook de dynamiek van het vakgebied laten zien. Vandaar de ondertitel: 50 theorieën over een vakgebied inontwikkeling.”

Lees meer > >

Reageer op dit artikel