boek

Hoe goed werkt Nederland?

Organisatie & Strategie

Betaald werk staat centraal in de levens van vele Nederlanders. De omstandigheden waaronder mensen werken zijn voortdurend in beweging. Er zijn tal van ontwikkelingen gaande op de arbeidsmarkt en in de arbeidsverhoudingen. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over het pensioenstelsel, de toenemende aantallen zzp’ers op de arbeidsmarkt, de opkomst van platformwerk, de stagnerende productiviteit, de beperkte loonstijgingen en de steeds ongelijkere verdeling van rijkdom.

Hoe goed werkt Nederland?

Kenmerkend voor de beleidsvorming in Nederland is dat er veel wordt overlegd en wordt samengewerkt tussen de overheid, vakbonden en werkgevers maar dat er af en toe ook flinke conflicten zijn. Hoe gaan deze doorwinterde instituties om met de uitdagingen van de hedendaagse arbeidsmarkt? En zijn ze hier wel voldoende op ingericht?

Hoe goed werkt Nederland? verschaft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op de hedendaagse Nederlandse arbeidsmarkt en in de arbeidsverhoudingen. Hiermee geeft het boek diepgang aan het politieke en maatschappelijke debat over arbeid en sociale zekerheid. Ongelijkheid als sociaal en arbeidsmarktvraagstuk loopt als een rode draad door de hoofdstukken heen, waarbij er aandacht is voor verschillen en overeenkomsten tussen werkenden, bedrijven en sectoren.

Bestel dit boek hier

Vraag hier een docentexemplaar aan.

Reageer op dit artikel