nieuws

4 manieren waarop vrouwen hun carrière schaden

Organisatie & Strategie

4 manieren waarop vrouwen hun carrière schaden

Niet een gebrek aan ambitie of het laten prevaleren van zorgtaken boven werkuren is wat vrouwen verhindert om carrière te maken. Vrouwen lopen promoties mis omdat mannen zich ergeren aan de vermeende onzekerheid van hun vrouwelijke collega's.

Tot die conclusie komen Jill Flynn, Kathryn Heath en Mary Davis Holt. Deze onderzoekers gelden in Amerika als experts op het gebied van vrouwelijk leiderschap en hebben samen een boek over dit onderwerp geschreven. In de Harvard Business Review vatten ze de belangrijkste uitkomsten samen van een onderzoek waarvoor ze meer dan duizend 360-graden functioneringsbeoordelingen bestudeerden. In alle leeftijdsgroepen toonden mannen zich zelfverzekerder

Mannen zijn niet bang om publiekelijk erkenning te vragen voor hun prestaties, terwijl vrouwen zeggen dat het werk voor zichzelf moet spreken. Ze doen daarom minder moeite om bewijs van waardering te krijgen.

– Vrouwen zijn afwachtend wanneer er een hogere positie vrijkomt. Ze voelen het als een persoonlijk risico om aan te geven dat ze belangstelling hebben voor een belangrijke baan of project.

– Veel vrouwen durven niet op te vallen binnen het team, en worden daarom over het hoofd gezien wanneer besloten moet worden wie er klaar is om een volgende carrièrestap te maken. De schrijvers citeren een vrouw die al bang was om met klanten in de lift te staan omdat ze niet wist wat er op dat moment van haar verwacht werd.

– Wanneer verschillende deelnemers aan vergaderingen het hoogste woord voeren, besluiten vrouwen vaak om hun mening en ideeën dan maar voor zich te houden. Hierdoor missen zij kansen om waardevolle bijdragen te leveren en zorgen zij er opnieuw voor dat hun leidinggevenden geen idee hebben wat hun toegevoegde waarde is.

Reageer op dit artikel