nieuws

Integriteit defensiepersoneel kent nog pijnpunten

Organisatie & Strategie

Integriteit defensiepersoneel kent nog pijnpunten

De integriteitszorg binnen Defensie kent nog diverse tekortkomingen. Maar het ministerie heeft er wel aandacht voor en veel elementen voor een adequaat integriteitssysteem zijn aanwezig.

Dat blijkt uit onderzoek van de onderzoekscommissie Integriteitszorg. Aanleiding voor het onderzoek waren twee incidenten in de periode 2007-2009 bij de Defensie Materieel Organisatie. Personeelsleden zouden zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal en drugshandel. De incidenten kwamen begin 2011 in de publiciteit en leidden tot enkele debatten in de Tweede Kamer.

Het onderzoek constateert dat de informatievoorziening aan de top van de organisatie, wanneer een incident zich voordoet, voldoende is. Inzicht in trends ontbreekt doordat gegevens over aantallen incidenten en de afhandeling daarvan niet beschikbaar zijn. Daardoor bestaat geen goed inzicht in de risico's.
De commissie deed ook onderzoek naar de behandeling van de integriteitschendingen bij CAMS, een marineonderdeel in Den Helder. De commissie plaatst kritische kanttekeningen bij de afhandeling daarvan. Bij de toepassing van het beloningsstelsel bij CAMS zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

De manier van leidinggeven en het voorbeeldgedrag van commandanten zijn belangrijk voor de integriteitszorg binnen Defensie. Leidinggevenden en commandanten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het integriteitsbeleid. Zij moeten zorgdragen voor een veilige leef- en werkomgeving en ingrijpen bij incidenten. De commandanten van de verschillende defensieonderdelen zijn eindverantwoordelijk voor de integriteit binnen hun organisatie. Die verantwoordelijkheid moet volgens de commissie meer accent krijgen.

Reageer op dit artikel