nieuws

Wantrouwen hindert werving allochtone agent

Organisatie & Strategie

Wantrouwen hindert werving allochtone agent

Het streven om meer allochtone agenten te werven en te behouden voor de politieorganisatie loopt stuk op wantrouwen. Allochtonen vertrekken juist omdat zij subtiele mechanismen van uitsluiting ervaren.

Dat concludeert promovendus Sinan Çankaya, die zelf bij de politie Amsterdam-Amstelland werkte. Çankaya verwacht voorlopig niet dat de negatieve werkbeleving van allochtone agenten zal veranderen. De interne en externe omgeving van de politieorganisatie produceren volgens hem deels de negatieve betekenissen die aan deze groepen worden toegekend.

Loyaliteit
Çankaya liep gedurende drie jaren mee met politieagenten, hij woonde vergaderingen bij en hield diepte-interviews. Hij concludeert dat van agenten verlangd wordt dat zij voldoen aan een ideaalbeeld van de ‘goede' agent, dat bestaat uit normen over neutraliteit, loyaliteit en solidariteit. Die worden verondersteld vanzelfsprekend aanwezig te zijn bij autochtone agenten. Maar voor allochtone agenten pakt het beeld anders uit, vooral in specifieke situaties, waardoor wantrouwen wordt geactiveerd.

Dat gebeurt bijvoorbeeld als een allochtone politiemedewerker nieuw is binnen de organisatie of naar een andere afdeling wordt overgeplaatst: hij moet bewijzen dat hij te vertrouwen is. Het loyaliteitsvraagstuk komt sterk naar voren bij ontmoetingen van allochtone politieagenten met collega's en burgers van ‘hun' eigen etnische groep.

Taal
Wat ook tot spanningen kan leiden, is als allochtone agenten bijvoorbeeld een niet-Nederlandse taal gebruiken tijdens het politiewerk. Zij verrichten daarmee goed politiewerk, het specifieke taalgebruik wordt ook van hen verwacht, maar dit wekt tegelijkertijd wantrouwen bij sommigen.

Allochtone medewerkers verklaren verder dat zij, als zij aan het werk zijn in burger, vaak niet worden behandeld als onderdeel van de politieorganisatie en een negatieve status toebedeeld krijgen.

Media
Tenslotte wordt wantrouwen ook vergroot als er zich incidenten in de samenleving voordoen en deze in de media aandacht krijgen, waardoor autochtone politiemedewerkers hun allochtone collega's ter verantwoording roepen.

Reageer op dit artikel