nieuws

Stijl van leidinggeven cruciaal bij Het Nieuwe Werken

Organisatie & Strategie

De stijl van leidinggevenden vormt in bedrijven het belangrijkste aandachtspunt bij het invoeren van Het Nieuwe Werken (HNW). Vooral andere manieren van communiceren met medewerkers en het sturen op resultaat vraagt veel gewenning van managers.

De stijl van leidinggevenden vormt in bedrijven het belangrijkste aandachtspunt bij het invoeren van Het Nieuwe Werken (HNW). Vooral andere manieren van communiceren met medewerkers en het sturen op resultaat vraagt veel gewenning van managers. Dat blijkt uit ronde-tafelgesprekken die werkgeversvereniging AWVN hield met lijnmanagers uit haar achterban. De deelnemende bedrijven vormen een dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven, van bancaire sector tot de chemische industrie. Bij alle deelnemende bedrijven was HNW ingevoerd.

Minder controleren
Lijnmanagers zijn vaak gewend aan voorspelbaarheid als het om de aanwezigheid van medewerkers gaat, aan structuur in het werkoverleg en aan een sturende manier van leidinggeven. Bij HNW hebben medewerkers veel meer eigen verantwoordelijkheid, meer vrijheid om werktijden te bepalen en meer vrijheid om te bepalen waar ze werken. Daardoor zijn lijnmanagers gedwongen informeler en minder controlerend met de betreffende medewerkers om te gaan.
Vooral qua communicatie levert dat problemen op, met name direct na de introductie. Managers moeten wennen aan het grotere aantal, maar kortere contactmomenten (in plaats van bijvoorbeeld wekelijkse overlegsessies), aan contact via chatboxen en telefoon, het stellen van open vragen en het sturen op output.

Tevreden
Uit de bedrijvenraadpleging van AWVN blijkt verder dat bedrijven tevreden zijn over de effecten van HNW. De klantgerichtheid blijkt omhoog te gaan, kennisoverdracht verloopt spontaner en diepgaander, en het werken wordt doelgerichter.
AWVN constateert in dit verband een verandering in de motieven van bedrijven om op HNW over te gaan. Tot voor kort werd invoering ervan vaak ingegeven door de wens om als werkgever aantrekkelijk te zijn voor huidige en toekomstige medewerkers (bijv. omdat HNW de combinatie werk en privé makkelijker maakt). De laatste tijd is een verschuiving waarneembaar naar het centraal stellen van bedrijfsdoelen: het verhogen van de arbeidsproductiviteit is steeds vaker reden om HNW in te voeren.

Bron: AWVN

Boekentip: Motivatie in organisaties

Reageer op dit artikel