nieuws

Succesvolle leider is bescheiden lefgozer

Organisatie & Strategie

Succesvolle leider is bescheiden lefgozer

Als leidinggevenden zich tijdens verandertrajecten dienend opstellen en helder communiceren, neemt bij hun medewerkers de bereidheid om te veranderen toe. Ook de eigenschappen lef tonen en bescheidenheid helpen leidinggevenden om werknemers mee te krijgen in veranderingen.

Dat blijkt uit een onderzoek in het kader van een afstudeeropdracht door adviesbureau Berenschot en de Rijksuniversiteit Groningen. Het werd gehouden onder klantcontactcentra (KCC) van veertig gemeenten.

Leidinggevenden van het KCC werden beoordeeld op acht wezenlijke eigenschappen van dienend leiderschap. Gemeenten scoorden – uitgedrukt in een schaal van 1 tot 7 – vrij goed op de volgende eigenschappen: delegeren (5.62), stimuleren (5.53), rentmeesterschap (het algemeen belang voorop stellen, 5.31) en fouten vergeven (5.05). Op het gebied van bescheidenheid (4.88), waardering geven (4.73) en vooral ook authenticiteit (4.28) en lef tonen (4.27) zijn leidinggevenden van het KCC minder sterk ontwikkeld.

Gemma Post, namens Berenschot betrokken bij het onderzoek, meent dat gemeenten er verstandig aan doen vooral op ‘lef tonen‘ en bescheidenheid slagen te maken: “Gemeenten hebben vaak te maken met organisatieveranderingen. Die vragen veel energie van de medewerkers. En ook van leidinggevenden die als breekijzer van de organisatie hun medewerkers steeds weer moeten enthousiasmeren om mee te gaan in de verandering. Dienend leiderschap blijkt bij uitstek een stijl te zijn die dit mogelijk maakt. Een dienend leider is een voorbeeld voor de medewerkers, weet hen mee te nemen in de verandering en zo te komen tot een effectief resultaat.”

Het effect van goede communicatie blijkt minder groot te zijn dan dat van dienend leiderschap. Vooral de communicatie tussen projectleiders en medewerkers, en de helderheid en hoeveelheid informatie zijn bij gemeenten voor verbetering vatbaar.

Reageer op dit artikel