nieuws

HR wordt buiten ‘lean’ gehouden

Organisatie & Strategie

HR wordt buiten ‘lean’ gehouden

Als de menselijke factor wordt vergeten bij de invoering van lean, is het traject om verspilling tegen te gaan gedoemd te falen. Toch wordt HR slechts zelden betrokken bij leantrajecten.

Dit constateert ISBW Opleiding & Training op basis van haar onderzoek naar de status van lean in Nederlandse organisaties. Met lean creëren organisaties omstandigheden om doorlooptijden te verkorten, kosten te verminderen en omzet te verhogen.

70 procent van de Nederlandse managers geeft aan dat HR niet of slechts bij onderdelen van leantrajecten betrokken is. Dit is opmerkelijk omdat het falen van lean in een op de drie gevallen wordt toegeschreven gebrek aan aandacht voor het menselijke aspect van lean.

Problemen met medewerkers
 36 procent van de respondenten geeft aan dat HR op dit moment alleen wordt ingeschakeld als er zich in het leantraject problemen met medewerkers voordoen.16 procent stelt vast dat HR alleen wordt geraadpleegd voor advies en 18 procent alleen bij de daadwerkelijke uitrol. Slechts 30 procent geeft aan dat HR betrokken is bij alle stappen in het leantraject.

Over wat de rol van HR bij lean zou moeten zijn, zijn de meningen verdeeld. Een kwart vindt dat HR alleen bij de invoering betrokken moet zijn en een kwart vindt dat HR juist betrokken moet zijn bij de borging van lean in de organisatie. 28 procent vindt dat de rol van HR bij lean op basis van de behoefte per afdeling bepaald moet worden. 6 procent vindt de rol van HR bij lean in het geheel niet van belang.

Menselijk aspect
Jos Kesseleer, innovatiemanager bij ISBW, noemt het vrij opmerkelijk dat managers in Nederland aangeven dat HR geen duidelijke rol speelt bij lean en dat HR die rol in hun ogen ook niet hoeft te spelen. “Het menselijke aspect bij lean is juist erg belangrijk, zeker gezien het feit dat uit ons onderzoek blijkt dat onvoldoende aandacht voor medewerkers vaak het falen van leanveroorzaakt. In deze gevallen zou HR zich juist als partner van het lijnmanagement kunnen opstellen om die aandacht voor het menselijke aspect te faciliteren. Het gebrek aan behoefte aan betrokkenheid van HR in deze trajecten laat zien dat HR zich onvoldoende presenteert als cruciale schakel in het succes van lean. Gebrek aan kennis over lean en handvatten om die positie op te eisen kunnen daarvan de oorzaak zijn.”

Die mening wordt gedeeld door Olympia Uitzendbureau.  Esther Gietemans, van Olympia Uitzendbureau in Arnhem,  met name kansen voor HR-professionals om binnen het bedrijf aanjager te zijn van lean. “Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om simpelweg bezuinigen. Bij deze manier van werken haal je de beste kwaliteiten uit iedere medewerker. Door die talenten optimaal te benutten, boek je op alle fronten winst.”

Gietemans verzorgt donderdag 31 oktober een inspiratieochtend over lean in de Arnhemse vestiging van Olympia Uitzendbureau. Aanmelden kan via arnhem@olympia.nl

Reageer op dit artikel