nieuws

Zo is innovatie op HR-afdeling wél succesvol

Organisatie & Strategie

Zo is innovatie op HR-afdeling wél succesvol

Vernieuwing komt moeizaam van de grond als er slechts een persoon wordt aangewezen als kartrekker. Wanneer is innovatie in HR wel succesvol?

100 HRM’ers geven in het onderzoek Les(s) is more van Driessen HRM en TNS Nipo 20 tips over HRM-innovatie. Uit het onderzoek – dat werd uitgevoerd in onderwijsinstellingen bleek vooral dat innovatie een team-effort is waarbij draagvlak onontbeerlijk is.

In het onderzoek komt overduidelijk naar voren dat HRM-innovatie geen individualistische aangelegenheid is. Vernieuwing komt moeizaam van de grond wanneer slechts één persoon wordt aangewezen als kartrekker, hoe enthousiast deze persoon ook aan de slag gaat. Om de beste resultaten te behalen zet je er samen de schouders onder, veelal vormgegeven door de benoeming van een ‘innovatieteam’ dat vooral bestaat uit eigen medewerkers. Volgens meer dan 70% van de ondervraagden ontstaan de beste ideeën in gesprekken met collega’s.

Volgens bijna 60% van de ondervraagden is het creëren van draagvlak onder medewerkers zelfs de belangrijkste succesfactor voor het succesvol doorvoeren van een vernieuwing of innovatie op HRM-gebied. Daarvoor kan directe input vanuit de werkvloer komen, zoals door middel van brainstormsessies of een ideeënbox, of door meer indirecte input, bijvoorbeeld een praatje met collega’s bij de koffieautomaat.

40% ziet beter organiseren als cruciaal
Op de vraag hoe HRM’ers op een realistische manier zelf beter hun taken kunnen uitvoeren, geeft bijna 40% van de ondervraagden aan dat de sleutel ligt bij het beter organiseren van HRM-processen binnen de onderwijsorganisatie. Aanvullend zou een derde van de ondervraagden het liefst zaken uitbesteden die niet bij zijn of haar kerntaken behoren. Een kwart van de ondervraagden wil vooral meer structuur in de werkzaamheden aanbrengen.

Een ander aandachtspunt dat door meerdere ondervraagden aan dit onderzoek is genoemd, heeft betrekking op de borging van vernieuwingen. Innovatie is belangrijk om in te zetten, maar zeker ook om af te maken waaraan begonnen is. Het doorlopen van een complete innovatiecyclus beslaat al gauw een periode van enkele jaren, soms verlengd door tussentijdse aanpassingen. Bovendien is een evenwichtige samenstelling aan te raden tussen vernieuwingen en eerder gestarte innovaties.

Successen vieren
Tot slot motiveert het enorm om successen in een innovatietraject te vieren. Meer dan de helft van de ondervraagden
geeft aan dat het ‘vieren van de verandering’ doorslaggevend is om innovatieve collega’s gemotiveerd te houden.
Daarnaast vindt meer dan 40% dat men een realistisch beeld moet hebben van de snelheid waarmee innovaties doorgevoerd kunnen worden binnen organisatie. Medewerkers moeten wennen aan het nieuwe idee en daar moeten zij ook de ruimte voor krijgen. Verwacht niet dat iedereen in de organisatie van de ene op de andere dag ‘om’ is en achter een vernieuwing zal staan.

Het complete onderzoek naar innovatie in HR

Reageer op dit artikel