nieuws

Flexwerker moet nog even wachten op minimumloon

Organisatie & Strategie

Flexwerker moet nog even wachten op minimumloon

Flexwerkers met een opdrachtovereenkomst (OVO), zoals veel postbodes, folderaars en krantenbezorgers, hebben nog geen recht op het wettelijk minimumloon. De Eerste Kamer stemt er pas over als ook als de Wet aanpak schijnconstructies wordt behandeld.

Het gaat om mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar werken op basis van een opdrachtovereenkomst (OVO). Zij hebben in principe wel recht op het minimumloon, maar er bestaan nu nog allerlei mogelijkheden dat te omzeilen.

Schijnconstructies

Het uitstel komt op verzoek van minister Asscher van Sociale Zaken, die constateerde dat de Senaat nog veel bezwaren heeft tegen het wetsvoorstel. Veel senatoren denken dat het huidige wetsvoorstel schijnconstructies niet voldoende zal tegenhouden. Zo is er onduidelijkheid over het criterium ‘zelfstandigheid’ om vast te stellen of iemand mag werken volgens een OVO of niet. Het is dan niet duidelijk wie er wel en niet onder het wetsvoorstel valt. Ook is de ongelijke fiscale behandeling met ZZP’ers veel senatoren een doorn in het oog.

Het wettelijk minimumloon is nu alleen van toepassing op de opdrachtovereenkomst (ovo) als het werk door één en dezelfde persoon wordt verricht. Dit criterium blijkt in de praktijk gemakkelijk te omzeilen, waardoor de opdrachtgever het wettelijk minimumloon niet hoeft te betalen. Dit wetsvoorstel zou dat moeten voorkomen. Het wettelijk minimumloon geldt nu ook voor opdrachten die hoogstens drie maanden duren en voor mensen die hoogstens twee opdrachtgevers hebben. Ook deze criteria worden in het wetsvoorstel geschrapt.

Het wettelijk minimumloon geldt niet voor zelfstandige opdrachtnemers; zzp’ers hebben een andere positie op de arbeidsmarkt en worden als ondernemer beschouwd. Van hen wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van hun tarieven. Daarom is dit wetsvoorstel op hen niet van toepassing.

(bron: ANP)

 

Reageer op dit artikel