nieuws

Nederlander niet bang dat robot baan inpikt

Organisatie & Strategie

Nederlander niet bang dat robot baan inpikt

Nederlandse werknemers verwachten in de toekomst veranderingen op de arbeidsmarkt door technologische innovaties. Maar bang dat robots hun werk massaal overnemen zijn ze niet.

Onze economie kan bij uitstek profiteren van productiviteitsverhogende innovaties als robots, blijkt uit een analyse van het ING Economisch Bureau. Nederlandse werknemers houden zeker rekening met veranderingen op de arbeidsmarkt door dit soort innovaties, maar bang dat robots hun werk massaal over gaan nemen, zijn zij niet. Bijna driekwart van de respondenten is neutraal tot positief over de invloed van technologie op hun baankansen.

TIP: Wat voor effect hebben robots op het werk van HR? Kom naar het Congres Robotisering & Werk op 16 juni in de Jaarbeurs Utrecht.

Kansen op arbeidsmarkt

Op macroniveau lijken de kansen gunstig: robots verstevigen de concurrentiepositie en verhogen de welvaart in Nederland, door het verhogen van onze productiviteit per gewerkt uur. Maar hoe denkt de Nederlander over deze innovaties? Dat blijkt positief: bijna driekwart van de respondenten op de Vraag van Vandaag van het ING Economisch Bureau zien technologische ontwikkelingen als positief of neutraal voor de eigen kansen op de arbeidsmarkt. Verandering in werkzaamheden vindt bijna de helft positief, tegenover 28 procent  negatief.

We krijgen ook steeds meer ervaring in het wisselen van werkomgeving, berichtte het CPB eerder. Ook bijscholing wordt gewaardeerd door werknemers. Meer dan driekwart van de respondenten (78 procent) vindt dit meestal leuk, tegenover slechts 9 procent die als minder prettig ervaart.

Technologie creëert werkgelegenheid

Recent betoogden een aantal wetenschappers nog dat de helft van het aantal banen op termijn verloren zou gaan door robotisering van de arbeidsmarkt. Deze waarschuwing is niet nieuw. Wat hierbij uit het oog wordt verloren is de mate waarin technologie zorgt voor nieuwe behoeftes onder consumenten en bedrijven, wat weer leidt tot nieuwe werkgelegenheid om aan die behoeftes te kunnen voldoen, meent Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland. ‘Denk hierbij aan ict-medewerkers, social media managers of de game-industrie. Allemaal beroepsgroepen die dertig jaar geleden niet of nauwelijks bestonden, maar inmiddels gemeengoed zijn geworden.’

Aanpassingsvermogen werknemer groot

Op dit moment volgt 40 procent van de jongere Nederlanders hoger onderwijs en daalt het aandeel laagopgeleiden binnen de beroepsbevolking snel. Deze combinatie van capaciteiten en aanpassingsvermogen maakt dat Nederland de kansen die technologie ons biedt goed kan benutten’, legt Blom uit. ‘Zowel op de arbeidsmarkt, in de industrie, in de dienstensector als in het dagelijks leven.’

Wat is het verschil tussen technologische en sociale innovatie binnen een bedrijf? Lees het antwoord  op PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel