nieuws

Trekt HNW écht jonger personeel?

Organisatie & Strategie

Trekt HNW écht jonger personeel?

Bij veel bedrijven is vergrijzing van het personeel een feit. Invoering van HNW wordt vaak als dé oplossing gezien om jonger personeel te trekken. Maar werkt dat echt?

Invoering van Het Nieuwe Werken wordt vaak als een oplossing gezien om jonge professionals te trekken ten tijden van vergrijzing in de organisatie. Norma Snell directeur van het Forum Duurzaam Werken, brengt daar nuancering in.

Is Het Nieuwe Werken introduceren dé manier om jonge werknemers aan te trekken? Zij willen immers toch allemaal op deze nieuwe manier werken?
Als je de uitkomsten van de jaarlijkse Millennial Survey van Deloitte onder Generatie Y (werknemers geboren na 1980) bekijkt kun je concluderen van wel. Volgens dat onderzoek zal 43 procent van de toekomstige leiders in ons land liever onafhankelijk werken via digitale middelen in plaats van te werken binnen een traditionele organisatiestructuur. Echter, een nuancering is hier op zijn plaats.’

Hoe bedoel je?
‘Uit het young professionals onderzoek 2014 van de Nederlandse Stichting 4YoungPeople en Careerwise.nl, blijkt namelijk dat studenten en starters juist collega’s, een goede werksfeer en ontwikkeling veel belangrijker vinden dan thuiswerken.’

En hoe zit het met werknemers die niet mee willen in de veranderingen? Die bijvoorbeeld niet graag thuiswerken?

‘Organisaties hebben ook te maken met interne cultuurverschillen, waarvan we de impact op de werkvloer niet moeten onderschatten. Hoe bieden we het hoofd aan deze verschillen wanneer we een nieuwe werkvorm introduceren waar iedereen ‘in mee moet’? Sommige bedrijven kiezen ervoor de werknemers die niet kunnen wennen aan Het Nieuwe Werken een ‘alternatief’ te bieden.’

Moeten we dan afscheid nemen van werknemers die niet op dezelfde leest geschoeid kunnen worden?
‘Het lijkt me dat Het Nieuwe Werken juist als doel moet hebben om werknemers te helpen het beste uit zichzelf te halen, door werkgevers een voor hen zo passend mogelijke werksituatie te laten creëren. Dit helpt bij het vergroten en waarborgen van het welzijn en werkgeluk van de werknemers, waardoor hun productiviteit toeneemt en daarmee ook het rendement van de werkgever.’

Wat is een succesvol HNW beleid dan?
‘Een succesvol HNW-beleid hangt vooral af van de wijze waarop de werknemer, of beter gezegd de mens, hierin centraal wordt gesteld. Er wordt per slot van rekening van de mens verwacht dat hij anders gaat werken zodat uiteindelijk het rendement van de werkgever groeit. In de afgelopen tijden van crisis is de focus vooral op de korte termijn gericht geweest. Maar veranderingen aanbrengen in de werkomgeving van mensen met als doel er als volledige organisatie beter van te worden, vergt een langetermijnaanpak en vooral aandacht voor de zachte kant van de bedrijfsvoering.’

Wat u moet regelen om Het Nieuwe Werken mogelijk te maken? Lees een volledig overzicht op PW De Gids Vakbase

Meer nieuws lezen over Het Nieuwe Werken? Kijk dan op de website Overhetnieuwewerken.nl

Reageer op dit artikel