nieuws

Uitzendbranche gaat gebukt onder regeldruk

Organisatie & Strategie

Uitzendbranche gaat gebukt onder regeldruk

Het kost uitzendbedrijven veel geld om aan de regels te voldoen: de kosten voor de regeldruk worden geraamd op ruim € 195 miljoen per jaar. Dit concludeert de koepel van uitzendbedrijven ABU.

Onderzoeksbureau Panteia heeft voor ABU de kosten van de regeldruk in kaart gebracht. Die blijken maar liefst ruim drie keer zo hoog te zijn als gemiddeld voor ondernemingen in Nederland.  Per onderneming in de uitzendbranche bedroegen de kosten gemiddeld  €  52.029, waarvan bijna 80 procent is toe te schrijven aan administratieve lasten. Het onderzoek  wordt vandaag aangeboden aan Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland

Nieuwe regels

ABU dringt aan op de invoering van een ‘flextoets’,  zodat bij nieuwe regels goed wordt bekeken wat de uitwerking is op flexibele arbeidsrelaties. Onevenredig hoge kosten kunnen zo mogelijk worden voorkomen.

Uitzendbedrijven maken vooral hoge kosten voor de regels die zijn gekoppeld aan het plaatsen van een uitzendkracht, gevolgd door de kosten van het begeleiden van die persoon. Het gaat dan onder meer om de wekelijkse verloningen en het opstellen van arbeidsovereenkomsten. “Jaarlijks gaan er 750.000 uitzendkrachten aan de slag”, zegt Jurriën Koops, directeur van de ABU. “Dat levert jaarlijks heel veel personeelsmutaties op met bijbehorende administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten. Kleine veranderingen in wet- en regelgeving rondom werkgeverschap hebben bij ons dan ook directe grote gevolgen.”

De ABU pleit verder voor specifieke aandacht voor uitzendkrachten in de maatwerkaanpak van het kabinet. Die aanpak moet in 2017 leiden tot een regeldrukverlaging van € 2,5 miljard. Het rapport bevat verder een pakket aan concrete verbetervoorstellen, waaronder afschaffing van de loonbelastingverklaring. Michaël van Straalen van MKB-Nederland noemt  het afschaffen van de loonbelastingverklaring een goed voorstel: “Door het afschaffen hiervan mogen uitzendbureaus er standaard van uitgaan dat ze de loonheffingskorting bij een uitzendkracht moeten toepassen. Alleen wanneer dat niet zo is, zal de uitzendkracht dat kunnen aangeven. Hiermee wordt onnodige bureaucratie vermeden.”

Reageer op dit artikel