nieuws

Helft uitzendkrachten beloond met dienstverband

Organisatie & Strategie

Helft uitzendkrachten beloond met dienstverband

Bijna twee derde van de uitzendkrachten blijft na een uitzendperiode aan het werk. Ongeveer de helft krijgt een direct dienstverband. Dit blijkt uit de Uitzendmonitor, een nieuw onderzoek van ABU, de koepel voor uitzendbureaus.

In de Uitzendmonitor, in opdracht van de ABU ontwikkeld door het onderzoekinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen, zijn gegevens van CBS en de administratie van UWV gecombineerd en uitvoerig geanalyseerd. “Dit levert een beter beeld op dan ooit”, stelt ABU

“Bijna twee derde (64%) van de uitzendkrachten blijft na een uitzendperiode aan het werk, blijkt uit het onderzoek. Nagenoeg de helft (47%) stroomt door naar een direct dienstverband (15% in vaste dienst en 32% tijdelijk). Nog eens 17% stroomt door naar een volgende uitzendbaan. Het grootst is de doorstroom bij de overheid en de zorg. Uit deze cijfers blijkt de belangrijke maatschappelijke opstapfunctie van uitzendwerk, ook in 2012, een crisisjaar met minder uitzenduren.”

Toename uitzendwerk

In 2012 (het meetjaar van de eerste Uitzendmonitor) zijn ruim 700.000 uitzendkrachten aan het werk. Hiervan was 18% 45 jaar of ouder. Twintig jaar geleden was dat nog 3 à 4%. “Voor 45-plussers zijn uitzendorganisaties steeds belangrijker geworden. En dat zal gezien de demografische ontwikkelingen alleen maar toenemen”, concludeert ABU

Verder blijkt uit de Uitzendmonitor dat ruim één op de drie uitzendkrachten allochtoon is, waarvan een groot deel (21%) met een niet-westerse achtergrond. De top vijf van sectoren met uitzendkrachten ziet er als volgt uit?

  • zakelijke dienstverlening (19,6%)
  • industrie (18,3%)
  • vervoer en opslag (8,9%)
  • bouwnijverheid (8,9%)
  • handel (8,3%)

Gemiddeld werkt een uitzendkracht 29 uur per week. Van de uitzendkrachten volgt bijna 14% een opleiding.

“We laten met dit nieuwe onderzoek een compleet beeld zien van alle uitzendkrachten”, zegt ABU-directeur Jurriën Koops. “Juiste feiten zijn altijd belangrijk om goed beleid te kunnen maken en voor een juiste beeldvorming. Inhoudelijk laten de cijfers zien dat we, ondanks de crisis, met het uitzendwerk een belangrijke functie in de arbeidsmarkt vervullen. Er gaan ruim 700.000 uitzendkrachten aan het werk en een groot deel van hen stroomt door naar een ander, veelal direct dienstverband.”

Wat is de procedure voor het inschakelen van een uitzendkracht? Kijk op PW de Gids Vakbase

Reageer op dit artikel