nieuws

Chaos na verdwijnen VAR?

Organisatie & Strategie

Chaos na verdwijnen VAR?

De belangenbehartigers voor uitzendorganisaties, NBBU en ABU, trekken aan de bel over de nieuwe regels voor zzp’ers. Ze vrezen chaotische taferelen.

Onderwerp van de discussie is de nieuwe Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL), de beoogde vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR. “Het wetsvoorstel dat nieuwe regels oplegt aan zzp’ers, de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL), houdt geen rekening met de positie van de zzp-intermediair”, stelt NBBU, de brancheorganisatie van uitzend- en bemiddelingsondernemingen. “Dat zal voor chaos zorgen”, zo waarschuwt de NBBU. “Alle betrokken partijen – de zzp’er, de opdrachtgever, de intermediair en ook de Belastingdienst – kunnen volgens NBBU de dupe worden van de juridische onduidelijkheid.

Zie ook: De VAR verdwijnt: extra werk voor HR?

Zzp-intermediair wordt vergeten

De NBBU heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het wetsvoorstel. Donderdag 13 november buigt de Kamer zich namelijk over dit onderwerp. “Bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffing (BGL) en in discussies over zzp’ers wordt steeds gesproken over de opdrachtnemer en de opdrachtgever”, waarschuwt de brancheorganisatie. “Het wetsvoorstel houdt er geen rekening mee dat er bij het afsluiten van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vaak een intermediair betrokken is. Hierdoor kan er bij de interpretatie van wet- en regelgeving onduidelijkheid ontstaan over het opdrachtgeverschap bij driehoeksrelaties.”

Onduidelijkheden in wetsvoorstel

Als voorbeeld noemt de NBBU een passage in het wetsvoorstel waarin staat dat de opdrachtnemer de werkzaamheden zonder toestemming van de opdrachtgever door iemand anders kan laten uitvoeren. “In de situatie dat er ook een zzp-intermediair in het spel is, kan deze stelling niet opgaan. De intermediair heeft immers de relatie met de opdrachtgever opgebouwd en kan daarbij inbreng (willen) hebben.”
Ook ziet de NBBU problemen bij het rechtstreeks afsluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer. “Bij tussenkomst van een intermediair bestaan er ook overeenkomsten tussen opdrachtnemer en intermediair, en tussen opdrachtgever en intermediair.”

Intermediairs en zzp’ers kunnen prima partners zijn, betoogt de NBBU die schat dat 200 van de 900 leden bemiddelen voor zzp’ers. “Zzp’ers zijn er bij gebaat als ze één plek hebben waar ze inzicht kunnen krijgen in opdrachten. En opdrachtgevers willen graag met goede mensen aan de slag. Voor zzp-intermediairs is hier een cruciale rol weggelegd. Daarnaast verrichten intermediairs voor de zzp’er diensten op het vlak van facturatie en administratieve diensten. Niet alle zzp’ers zijn goed geëquipeerd om acquisitie te doen of om hun administratie te voeren.
Waar het om draait bij het werken met zzp’ers is dat voor de fiscus duidelijk is dat de intermediair echt met een zelfstandige in zee is gegaan. Belangrijk daarbij is dat er geen gezagsverhouding is. De zzp’er werkt voor eigen rekening en risico.”

Vrees voor minder inzet zzp’ers

Ook ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen, trekt aan de bel over de nieuwe plannen.”Een groot deel van de ondernemingen verwacht problemen rond het nieuwe wetsvoorstel Wet Beschikking geen loonheffing (BGL) wat tot minder inzet van zzp’ers leidt”, aldus ABU.

Meer dan 60% van de uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) bemiddelt voor zzp’ers of geeft aan dat binnenkort van plan te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat ABU onder zijn 500 leden hield. 

Het merendeel van de ABU-bureaus is van mening dat de VAR goed functioneert, zo blijkt. Bijna 40% verwacht dat de BGL gaat zorgen voor minder inzet van zzp’ers. Bijna een derde (31%) denkt dat de BGL meer zekerheid zal bieden voor de opdrachtgever, maar ruim een kwart (27%) denkt dat dit juist niet zo is. Ook verwacht 31% duidelijk meer administratieve lasten na invoering van de BGL.

Jurriën Koops, directeur van de ABU: “Als het parlement over de BGL en het IBO-onderzoek (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) naar zzp’ers spreekt, dan hoop ik dat ze de discussie willen verbreden. De ABU pleitte eerder dit jaar al voor een bredere studie naar de aansluiting van het sociale stelsel bij de (toekomstige) flexibele arbeidsmarkt. Dat vraagt naar ons idee een bredere aanpak dan alleen een studie naar de (fiscale) kosten en baten van de zzp’er.”

Werkt u met freelancers? Schrijf u dan in voor de studiemiddag Risicoloos contracteren van een zzp’er 

 

 

Reageer op dit artikel