nieuws

Welk talent vertrekt binnenkort?

Organisatie & Strategie

Welk talent vertrekt binnenkort?

Op basis van personeelsdata kan HR goed voorspellen welke talenten snel de organisatie verlaten. 

En als HR-afdelingen weten welke talenten mogelijk binnen enkele maanden hun heil elders zoeken, dan kunnen zij daar actie op ondernemen, stelt Amy Wilson, vice-president Human Capital Management Product Strategy van Workday.
Ondernemingen kunnen dat doen door verzamelde personeelsinformatie van de afgelopen twee of drie jaar in een uniform systeem te stoppen dat automatisch de gegevens classificeert en opschoont en de juiste algoritmes toepast om belangrijke vragen te beantwoorden.
HR kan hieruit allerlei relevante gegevens halen om betere besluiten te nemen. Analyse van de data levert bijvoorbeeld antwoord op de vraag hoe snel vacatures in de onderneming worden opgevuld. Maar ook kan HR kijken wat het natuurlijk verloop is en welke talenten er in het verleden zijn vertrokken.
Wilson: “Je kunt aan de hand van alle voorhanden interne en externe data een beeld krijgen wat het risico is dat talenten op korte termijn de organisatie gaat verlaten. Dat geldt zeker voor mensen die op een kruispunt in hun carrière staan. Maar er kunnen ook andere factoren meespelen waarom iemand mogelijk een baan elders zal vinden, bijvoorbeeld een gunstige arbeidsmarkt of hogere salarissen. Doordat je vanuit de data de mogelijke redenen of factoren boven tafel krijgt, kun je ook bekijken hoe je ervoor kunt zorgen dat iemand blijft.’

Salarisverschillen

Om als onderneming goede voorspellingen te kunnen doen is het nodig de interne data te verrijken met externe data. Die externe data bestaat bijvoorbeeld uit werkgelegenheidscijfers en vacatures, hoe gewild de kennis en vaardigheden van iemand zijn en mogelijke (regionale) salarisverschillen voor een functie. Uiteindelijk komt hier een risicoprofiel uit en kan HR gefundeerd oplossingen bedenken. Toch is het nog niet zo gebruikelijk dat HR op basis van data beslissingen neemt. “Het is niet gebruikelijk om beslissingen te nemen op basis van gegevens maar op basis van wie je kent en wat je weet. Maar daar zit veel vooringenomenheid bij,” zegt Wilson. “Wie zich baseert op data, de feiten zoals ze zijn in een organisatie, heeft een veel objectiever beeld en kan betere besluiten nemen.”
Het werken met een applicatie als Insight Applications, waarbij dat mogelijk is, is niet al te ingewikkeld, meent Amy Wilson. Een organisatie kan gegevens bijvoorbeeld ook gemakkelijk opslaan in de cloud. Het voordeel daarvan is dat het daar meteen voor iedereen toegankelijk is. Wilson: “Doordat het relatief eenvoudig is om ermee te werken zien meer mensen de data en dat vergroot de correctheid van de gegevens. Het is een transparant systeem, het is ook altijd mogelijk om te achterhalen wie welke data heeft ingevoerd.” Uit de data komt een voorspelling en worden mogelijke oplossingen geboden. Maar het gaat natuurlijk altijd om mensen. “Daarom zeggen wij: gebruik de analyse en de voorspellingen als een beginpunt voor een gesprek. De data zetten je aan het denken en bieden je inzicht in wat er speelt in je organisatie. Maar het gaat erom dat leidinggevenden en HR in gesprek gaan met het team en andere collega’s.”

Dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door Workday

Reageer op dit artikel