nieuws

Werknemer geeft management een onvoldoende

Organisatie & Strategie

Werknemer geeft management een onvoldoende

Werknemers hebben weinig vertrouwen in de leiding van hun organisatie. Het management krijgt een onvoldoende.

Heeft uw personeel een beetje vertrouwen in u? Matigjes: Nederlandse werknemers geven de leiding van hun organisatie maar een magere 5,8. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van medewerkersonderzoeksbureau Effectory onder 400.000 Nederlandse werknemers. Wanneer organisaties hun doelen helder maken en duidelijk communiceren aan hun medewerkers, kan dat vertrouwen worden teruggewonnen.

TIP: Lees hoe u een communicatieplan opstelt op PW De Gids Vakbase. 

Grote organisatie communiceert doelen beter

Opvallend genoeg zijn grote organisaties (meer dan 1.000 medewerkers) beter in staat om intern hun doelen over te brengen dan kleinere organisaties (minder dan 1.000 medewerkers). Grote organisaties scoren op dit gebied een 7,6, waar kleinere organisaties een 7,2 scoren. “De kwaliteit van de top-down communicatie heeft niets te maken met de grootte van de organisatie”, vertelt Heezen. “Heldere communicatie over doelstellingen ligt binnen ieders bereik. Het gaat erom dat je heldere keuzes maakt, openheid van zaken geeft en begrijpelijke taal spreekt.”

Lees ook: Zo (her)wint HR vertrouwen

Klein bedrijf formuleert doelen beter

Kleinere organisaties blijken wel beter in staat zijn om doelen te formuleren waar medewerkers achter staan (7,6 ten opzichte van een 7,4 bij grotere organisaties). “Dit is begrijpelijk, aangezien de leiding en de medewerkers dichter bij elkaar staan in een kleine organisatie. Het is dan net iets makkelijker om elkaar goed aan te voelen. Maar ook hier geldt: elke organisatie kan bewust aan de slag gaan met communicatie over de organisatiedoelen. Dit werkt gewoon heel positief op het vertrouwen van medewerkers.”

Guido Heezen, directeur van Effectory: “Een duidelijke stip op de horizon is essentieel voor medewerkers. Zonder doelstellingen zijn zij in feite stuurloos en zien zij niet wat de organisatieleiding doet. Maar als de leiding een concreet doel formuleert en een duidelijke koers uitstippelt om het doel te bereiken, dan wordt het een ander verhaal. Medewerkers weten dan precies waar de leiding mee bezig is en hoe de organisatie wordt aangestuurd. Dit geeft een veilig gevoel. Het vertrouwen in de top krijgt hierdoor een enorme boost.”

Reageer op dit artikel