nieuws

Asscher pleit voor aanpassing detacheringsrichtlijn

Organisatie & Strategie

Asscher pleit voor aanpassing detacheringsrichtlijn

Minister Asscher wil dat de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden in Europa aangepakt wordt. Hij doet een oproep om de detacheringsrichtlijn aan te passen.

Minister Asscher stuurt zijn ideeën over de detacheringsrichtlijn vandaag naar Eurocommissaris Thyssen. Deze brief is ondertekend door Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, Luxemburg en Oostenrijk die eveneens willen dat er op een eerlijke manier wordt omgegaan met het detacheren van werknemers in Europa. Eerder leek minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog alleen te staan in zijn roep om de detacheringsrichtlijn aan te passen.

Detacheringsrichtlijn ‘oneerlijk’

Met de huidige richtlijn kunnen werknemers uit een ander EU-land onder het mom van “het verlenen van een dienst” langere tijd tegen een lager loon aangesteld kunnen worden dan de mensen van het land zelf. Asscher wil daar al langer vanaf en noemt het oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Er moet gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek worden betaald. “Het kabinet is voorstander van het vrije verkeer van werknemers. Dat moet dan wel hand in hand gaan met een betere bescherming van werknemers.”

TIP: Lees volgens welke constructie u werknemers kunt detacheren naar het buitenland op PW De Gids Vakbase.

Asscher hoopt dat de Eurocommissaris voortvarend aan de slag gaat met de aanpassing van de detacheringsrichtlijn. “Het helpt daarbij dat het door veel landen gesteund wordt. Het kabinet neemt ook andere maatregelen om de race naar de bodem op arbeidsvoorwaarden in Europa tegen te gaan. Zo zet de regering ook tijdens het Europees voorzitterschap in 2016 in op ‘decent work’.

Lees ook: Kabinet wil kortere detachering in EU

 

Reageer op dit artikel