nieuws

HR-analytics? U heeft de tools allang in huis

Organisatie & Strategie

HR-analytics? U heeft de tools allang in huis

Dat HR-analytics u mooie inzichten en zelfs geld kan opleveren, weet u nu wel. Maar wat is de status quo?

In 2012 was Irma Doze, eigenaar van AnalitiQs – een bedrijf met als missie turning data into profit – al bezig met HR-analytics. Maar hoe staat het in de HR-praktijk met HR-analytics?
“We staan nog steeds aan het begin van HR-analytics, maar er is wel een ontwikkeling gaande. In 2012 waren het nog vooral discussies over de toegevoegde waarde, in 2013 werd nagedacht over wat met HR- analytics kan en hoe het ingezet kan worden. Vorig jaar zijn bedrijven handen en voeten gaan geven aan het onderwerp. Er kwamen nieuwe functies op dit gebied, zoals HR-analisten en HR-analytics komt in het lesprogramma van verschillende hogescholen. We zijn nu voorbij de hype.”

Hoe ver zijn bedrijven met HR-analytics?

“Dat verschilt per bedrijf. Grote bedrijven zijn al een tijdje mee bezig met HR-analytics, veelal tot begin dit jaar in losse projecten of pilots. Dat verandert nu naar structurele afdelingen en functies. Andere bedrijven zitten nog in de metricsfase. Zij zijn vooral bezig met zorgen dat de data beschikbaar is.”

Wat is het verschil tussen HR-analytics en Business Intelligence?

“Business Intelligence (BI) associeer ik met rapportages. Het vakgebied is ontstaan vanuit de finance-hoek, maar gaat nu over de verschillende vakgebieden heen. HR-analytics is vooral gefocust op HR en in die zin een onderdeel van BI, maar HR-analytics gaat verder dan rapportages, het omvat ook verklarende en voorspellende analyses en gaat daarmee verder dan BI. Het is meer gerelateerd aan Business Analytics, het vervolg op BI.”

Lees ook: Zo ziet de perfecte HR-analist eruit

Betekent dit dat BI-tools ingezet kunnen worden voor analyses van HR-data?

“Dat kan zeker. Bedrijven realiseren zich niet altijd dat ze geen nieuwe tools hoeven aan te schaffen om te starten met HR-analytics. En dat geldt overigens ook voor de tools als het gaat om statistiek, SPSS of SAS is vast ergens op de marketingafdeling aanwezig. Technisch gezien kan de data opgeslagen worden in het bestaande datawarehouse, dan kunnen ook makkelijker kruisverbanden worden gezocht. De vraag is of een HR-afdeling dat wil, HR-data is nog meer privacygevoelig dan sommige andere data.”

Is het doen van analyses voor HR anders dan voor andere afdelingen?

“Anders dan bijvoorbeeld een financiële afdeling werkt HR minder lang in IT-systemen. Voor veel verschillende gebieden werd Excel gebruikt. En bovendien wordt er voor verschillende informatie, een verschillend systeem gebruikt. Data is versnipperd en er is weinig historische data. Bovendien speelt privacy een belangrijke rol. Dat maakt het gebruiken van HR-data voor analyses wat complexer.”

Lees ook: HR-adviezen ondersteunen met data-analyse

Heeft u nog een mooi voorbeeld van een bedrijf waar HR-analytics geld oplevert?

“Het percentage mensen dat binnen een jaar na recrutering Spil Games weer verliet (gewenst of ongewenst) lag relatief hoog, waardoor de recruitmentkosten erg opliepen. Uit analyses bleek dat het huidige relocatiebeleid niet het beoogde effect had en een grote impact had op het vertrek binnen een jaar. Daarom is het beleid aangepast. Deze aanpassing zorgde voor een hogere retentie en daarmee een verlaging van de kosten.”

Reageer op dit artikel