nieuws

Zo maakt HR zichzelf geliefd: 5 manieren

Organisatie & Strategie

Zo maakt HR zichzelf geliefd: 5 manieren

HR is vaak niet de meest favoriete afdeling van de organisatie. Vijf manieren waarop HR het tij kan keren.

Er wordt de laatste jaren veel van u gevraagd als HR-afdeling. Met name op strategisch vlak dient u zich te volop te ontwikkelen, anders telt u binnenkort niet meer mee. CEO’s spreken zich openlijk uit over hun onvrede wat betreft uw ‘gebrek aan strategisch inzicht’, blijkt uit onderzoek. Kortom: de meeste HR-afdelingen hebben volop ruimte om te stijgen in populariteit.
Nu kunt u wachten tot de krapte op de arbeidsmarkt zijn hoogtepunt bereikt en de organisatie de waarde van HR (weer) gaat zien. Maar liever neemt u nu zelf de teugels al in handen, zegt hoogleraar management Peter Capelli van de Wharton Business School van Pennsylvania in een artikel in Harvard Business Review. HR heeft immers de expertise in huis om de organisatie voorop te laten lopen in marktveranderingen die we al mijlenver zien aankomen. Capelli onderscheidt vijf stappen hoe HR zich geliefder kan maken.

  1. Bepaal de agenda

Natuurlijk geldt dit voor elke beroepsgroep, maar HR-managers wachten te vaak op een opdracht van bovenaf, stelt Capelli. CEO’s en andere topbestuurders zijn zelden expert op personeelsvraagstukken. Daar hebben ze vaak geen relevante ervaring mee, nu minder topbestuurders de top bereiken na intensieve trainingsprogramma’s waarin ze organisaties vanuit meerdere hoeken – waaronder de personeelsmanagementhoek – hebben kunnen ervaren. HR kan de CEO dus perfect vertellen waar ze zich op moeten focussen en waarom. Dat vraagt van HR een scherpe visie op vraagstukken als ontslag, werving en selectie, flexibel werken en beoordelingsvraagstukken. Capelli: ‘HR moet hier het voortouw nemen en zeggen: “Dit is hoe we dit vraagstuk moeten oppakken, en wel op basis van dit bewijs.”’

Lees ook: Checklist: is HR strategisch?

  1. Focus op vraagstukken in het hier en nu

Veel bedrijven volgen nog steeds het talentmanagementhandboek geschreven zoals in de jaren vijftig. Zelfs al worden uitgebreide plannen voor opvolgingsmanagement zelden gebruikt, organisaties blijven ze maken. Capelli: ‘In plaats van zich te baseren op praktijken van jaren geleden, moet HR zich toeleggen op het maken van bedrijfs- en branchespecifieke beleid, dat ingaat op de uitdagingen van nù.’

  1. Vergroot uw kennis van de business

Uiteraard moet de HR-manager diepgaande kennis hebben van personeelsvraagstukken om serieus te worden genomen als business partner. En, daar gaan we weer: van HR-analytics. En als die kennis er niet is, dan moet die de afdeling worden binnengehaald. Dat kan van buiten, maar ook door een team te smeden met de CIO en zijn afdeling. ‘Laat je dit liggen, dan komen deze antwoorden uit andere hoeken van de organisatie, en dan kan HR net zo goed inpakken’, aldus Capelli.

  1. Benadruk financiële winst

Alhoewel een verhoging van de productiviteit van medewerkers meer winst op kan leveren voor de organisatie (bijvoorbeeld door klanttevredenheid door het ervaren van een betere service) laat HR de Return On Investment (ROI) vaak liggen. Of de informatie die dit moet laten zien is te veel op individuele uitkomsten gericht, zoals baantevredenheid.
Daar komt HR echt niet meer mee weg, stelt Capelli. ‘De huidige informatiesystemen van de meeste organisaties bevatten een overvloed aan data over verloop, productiviteit en andere factoren die aangeven wat talentmanagement oplevert.’

  1. Stop met tijdvretende projecten

‘HR investeert vaak flink in programma’s die geringe impact hebben op de business’, stelt Capelli. Hij noemt de huidige interesse voor generatieverschillen en diversiteitsprogramma’s. ‘Deze inspanningen leveren alleen wat op als het organisatiebestuur de kar trekt, pas dan kun je de cultuur beïnvloeden. Anders wordt HR een cheerleader voor een initiatief dat ze niet kunnen versterken of meten.’

TIP: Meer nieuws en artikelen over strategisch HR leest u het het platform Over Personeelsplanning.

Reageer op dit artikel