nieuws

HR niet aan het stuur bij innovatie

Organisatie & Strategie

HR niet aan het stuur bij innovatie

Organisaties willen massaal innoveren. Maar HR wordt slechts mondjesmaat betrokken bij het ontwerpen van nieuwe plannen.

Het merendeel van de werkgevers verwacht dit jaar hun businessmodel fundamenteel te wijzigen. Maar het vormgeven van innovaties wordt slechts in een op de vijf organisaties toebedeeld aan HR. Dat blijkt uit het onderzoek HR Trends 2015-2016 van organisatieadviesbureau Berenschot, salarisverwerker ADP en Performa Uitgeverij.

HR vooral uitvoerend bij innovatie

HR komt in veel gevallen pas in beeld wanneer er al plannen voor nieuwe manieren van werken op tafel liggen. Zo is HR in 9 procent van de organisaties verantwoordelijk voor de uitvoering en heeft het in 24 procent van de gevallen een adviserende rol over de haalbaarheid van de plannen. In de helft van de organisaties (48 procent) is HR particperend en maakt integraal onderdeel uit van het team dat de nieuwe organisatieconcepten ontwerpt.
Het initiatief ligt dus vaak buiten de HR-afdeling. In 57 procent van de organisaties wordt HR in de verkennende fase betrokken, bij driekwart in de ontwikkel- en experimentele fase. Wat betreft de implementatie van nieuwe manieren van werken is HR in 61 procent van de gevallen betrokken.

Lees ook: Innovatie betaalt zich terug

Nieuwste taken van HR

Wanneer HR betrokken wordt bij het ontwerpen en invoeren van nieuwe concepten van werk, merkt HR dat de rol die ze hebben ten aanzien van lijnmanagers, verandert. Dat heeft in de meeste gevallen betrekking op het adviseren en ondersteunen van de lijn. Maar ook op het gebied van ontwikkelen en opleiden in samenwerking met de lijn.
Maar wanneer er zaken worden vernieuwd worden in de organisatie, wat heeft dat voor impact op de HR-afdeling zelf? Veranderingen dagen HR vooral uit om een nieuwe positie in te nemen in de organisatie, en een ander dienstverleningsmodel te kiezen: meer faciliterend en kaderstellend. En: opnieuw meer verantwoordelijkheden overdragen aan de lijn. De belangrijkste veranderingen in taken schetst HR zelf als volgt:

  1. van regels naar kaders
  2. van functies naar taken
  3. andere organisatievorm en verplaatsen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  4. meer HR-verantwoordelijkheden naar de lijnmanagers
  5. ketensamenwerking en procesgerichte teams (Lees meer over de ‘squads’ bij ING: Agile werken: ook ING is om en Agile werken: zo krijgt ING de medewerkers mee)
  6. ‘vraaggestuurde HR; leidinggevenden worden klant’
  7. andere wijze van personeelsplanning

TIP: Meer weten over innovatieve manieren van werken? Laat u bijpraten op het Congres Anders Werken op 15 november. Bekijk het programma op Congresanderswerken.nl

Reageer op dit artikel