nieuws

Zo helpt HR bij het nieuwe leidinggeven

Organisatie & Strategie

Zo helpt HR bij het nieuwe leidinggeven

Het Nieuwe Werken vraagt veel van het management. Hoe kan HR helpen bij de ommezwaai? Vijf tips.

“Kosten noch moeite worden gespaard om gebouwen opnieuw in te richten met flexplekken, zitzakken, moderne kleurrijke open spaces en loungebanken, inspiratieruimtes, ergonomisch verantwoorde werkplekken thuis; je kunt het zo gek niet bedenken”, stelt Inca van Uuden, managing partner van Higher & Company in PW De Gids 10. 
Maar Het Nieuwe Werken (HNW) gaat niet om een mooie, nieuwe inrichting, zo stelt ze. Het Nieuwe Werken gaat om tijd- en plaats onafhankelijk werken, het sturen van medewerkers op resultaat, vrije toegang tot en gebruik van kennis, ervaringen en ideeën en flexibele arbeidsrelaties. Maar wat betekent het voor het leidinggevend kader?

Volgens Van Uuden  gaat het niet meer om “lekker duidelijk sturen op aanwezigheid en zien wat er gebeurt op de werkvloer”. “Het wordt  het sturen op resultaat, waarbij je daarnaast moet zorgen voor behoud van de sociale cohesie, privacywetgeving ten aanzien van informatie, een goede balans tussen controle en loslaten en het managen van misbruik van het vrije werken. Daarnaast komt er de problematiek bij van werk-privébalans. Een lastige taak voor het management, zo blijkt uit de resultaten van de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken (uitgevoerd door uitgeverij Vakmedianet). Slechts een derde van de respondenten geeft aan dat de stijl van leidinggeven van hun manager is veranderd sinds invoering van Het Nieuwe Werken.

Lees ook: De Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken 2015

Nieuwe leidinggeven vraagt ‘shift’

Volgens Van Uuden wordt het management onvoldoende meegenomen in de veranderingen. “Het (middel)management dat een sleutelpositie vormt in deze transformaties, is echter nog veelal gewend aan top down informeren, sturen en besluiten, vaste rollen en werkplekken en exclusieve toegang tot volledige informatie. En dat staat, op zijn zachtst gezegd, op gespannen voet met de nieuwe realiteit. Deze wordt namelijk gekenmerkt door verbondenheid, snelheid, flexibiliteit, grenzeloosheid en maximale transparantie. En met de wensen van nieuwe generaties die meer flexibiliteit en zeggenschap willen over waar en wanneer ze werken, hoe en met wie ze werken en hoe de voorwaarden eruit zien. Ze hebben daar in vergelijking met voorgaande generaties hele duidelijke beelden bij en uiten deze ook. Van de leiders wordt daarmee een shift gevraagd van command en control naar connect en collaborate. En van sturend en regulerend naar coachend en faciliterend. Dat gaat echter niet vanzelf!”, aldus van Uuden

Invoering van Het Nieuwe Werken heeft dus een grote impact op de cultuur van een organisatie. En dat betekent werk aan de winkel voor HR. Waar moet HR zoal op letten? Inca van Uuden, die tijdens het congres Anders Werken de sessie ‘Anders Leidinggeven, durft u het?’ verzorgt, geeft al 5 tips prijs.

1 Maak de HR-systemen ondersteunend

“De systemen moeten gericht zijn op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap van werknemers door te sturen op resultaat en niet op aanwezigheid”, adviseert Van Uuden. “Dat start al aan de poort waarbij gericht geselecteerd wordt op competenties van toekomstige medewerkers die passen in de cultuur van Het Nieuwe Werken. Hierbij kun je denken aan efficiëntie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, effectiviteit en gericht zijn op kennisdeling. Allemaal competenties die bijdragen aan het slagen van Het Nieuwe Werken. Ze kunnen vervolgens gemeten worden op basis van de performance in een transparante beoordelingscyclus.”

2 Geef meer aandacht aan gezondheidsmanagement

Gezondheidsmanagement – ergonomie, omgaan met vrije dagen en de tussenkomst van werkmail/ telefoon, ziekte en toch vanuit huis kunnen werken – moet meer aandacht krijgen, vindt Van Uuden.”En ook het arbeidsvoorwaardenpakket kan flexibel worden ingericht met keuzemogelijkheden die afgestemd worden op de rol binnen de organisatie en daarmee ook de diverse behoefte aan scholing en ontwikkeling.”

3 Draag de nieuwe manier van werken uit naar het management

Systemen alleen bieden niet de oplossing en zijn slechts ondersteunend, waarschuwt ze. “Alleen wanneer een ieder ze op de juiste manier gebruikt en ze niet slechts op papier bestaan, wordt het juiste gedrag beloond. Met andere woorden: promoveer die medewerkers die als voorbeeld gelden waar het gaat om leidinggeven op de nieuwe manier, en het uitdragen van de waarden die de cultuur van het Nieuwe Werken ondersteunen. HR speelt hierin een belangrijke rol om deze manier van werken uit te dragen naar het managementteam.”

4 Creëer de juiste betrokkenheid

HR kan adviseren, ondersteunen en faciliteren, maar de leiders en managers van de organisatie hebben volgens haar een sleutelrol. En hoe kunnen zij hiermee het beste omgaan? “In de kern komt het neer op de juiste betrokkenheid van de leidinggevende richting de medewerker, waarbij een goede balans wordt gevonden tussen begeleiden en het geven van autonomie.”

5 Maak helder waarom HNW wordt ingevoerd

Naast de stijl van de leidinggevende zijn de cultuur waarin leiding gegeven wordt en een heldere missie, visie en strategie van groot belang. “Is het helder waarom Het Nieuwe Werken wordt ingevoerd en welke organisatiedoelen het dient of ondersteunt? Wanneer iemand het waarom van een bepaalde maatregel goed begrijpt, zal de motivatie om eraan te werken een stuk hoger zijn. Wordt er ruimte geboden aan de leidinggevenden om de shift te maken en kunnen ze daar fouten in maken om zichzelf te ontwikkelen? Met andere woorden: heerst er een cultuur van verbeteren en veranderen? Vaak ontbreekt deze koppeling tussen de invoering van Het Nieuwe Werken en de visie, strategie en cultuur.”

Tot slot geeft Van Uuden nog iets ter overweging mee. “Het Nieuwe Werken is juist niet ontwikkeld om kosten te besparen, maar vanwege het geloof dat autonomie, persoonlijk leiderschap en creativiteit bevlogenheid vergroten. Onderzoeken ondersteunen dit geloof. Wellicht een punt van overwegen, dames en heren bestuurders en HR? Zeker in een tijd waarin vitaliteit een groot zorgpunt is om de hogere pensioenleeftijd bevlogen te halen.”

Nieuwsgierig geworden? Tijdens het congres Anders Werken op 10 november geeft Inca van Uuden nog meer tips en adviezen over Anders leidinggeven. Meld u nu aan via Congresanderswerken.nl

Reageer op dit artikel