nieuws

Meeste werknemers politie op nieuwe plek

Organisatie & Strategie

Meeste werknemers politie op nieuwe plek

In de mega-reorganisatie bij de Nationale Politie is het grootste deel van de werknemesr herplaatst.

Voor ruim 95% van de herplaatsingskandidaten is een geschikte functie gevonden, die in bijna 80% van de gevallen overeenkomt met een van hun voorkeuren, meldt de politie.

De huidige personele reorganisatie is natuurlijk van groot belang voor het vormen van de eenheid die de nationale politie heet. Voorzitter Ruud Vreeman coordineerde deze personele herplaatsingsronde met zijn Coordinerende Plaatsingsadviescommissie (PAC).

Afronden personele reorganisatie

Om daadwerkelijk als een korps te kunnen functioneren, moesten de circa 65.000 politiemedewerkers een plaats krijgen binnen de nieuwe organisatie. Het overgrote deel van de medewerkers is functievolger. Zij behouden na het afronden van de personele reorganisatie hun huidige werk. Wel kan het zijn dat zij dat werk op een andere locatie of binnen een ander organisatieonderdeel gaan verrichten. De functie van een herplaatsingskandidaat keert niet terug in de nieuwe structuur. Maar van deze groep van 6500 vond dus 95% een nieuwe functie. In 57% van deze gevallen betreft dat de eerste voorkeur die de medewerker had aangegeven. Nog eens 20% is op hun tweede of derde voorkeur geplaatst. Naar verwachting moet het korps in een later stadium voor zo’n 5% van de herplaatsingkandidaten nog een passende functie vinden.

Zodra in de loop van 2016 de plaatsingen definitief zijn, krijgen de medewerkers daadwerkelijk hun plaats van tewerkstelling en functie toegewezen. Dan start dan fase 2 van de personele reorganisatie. Daarin brengt het korps de beoogde formatie en de feitelijke bezetting in balans. Verder wordt in deze fase binnen of buiten het korps gezocht naar passende functies voor het beperkte aantal herplaatsingskandidaten, voor wie dan nog geen oplossing is gevonden.

Reageer op dit artikel