nieuws

HR TRENDS 2016: innovatie en strategie

Organisatie & Strategie

HR TRENDS 2016: innovatie en strategie

Agile, lean, platformorganisaties: er liggen genoeg kansen voor HR om zich strategisch te profileren. Of HR die kansen ook grijpt?

Agile, lean, platformorganisaties; organisaties experimenteren massaal met nieuwe organisatiestructuur om werknemers en processen sneller en innovatiever te laten zijn. Onlangs bleek dat nog uit onderzoek: werkgevers steken steeds meer geld in innovatie.

Daarin is nog eens een mooie rol van HR weggelegd zou je zeggen. Als strategische schakel tussen werknemers en organisatie. Maar jammer; hoewel de kans er overduidelijk is, HR laat hem grotendeels aan zich voorbij gaan. Volgens het onderzoek HR Trends 2016 van onder andere Berenschot verwacht het merendeel van de bedrijven komend jaar het businessmodel fundamenteel te wijzigen. De gemiddelde HR- professional zet dit (ontwikkelen/invoeren innovatieve organisatieconcepten) op zijn prioriteitenlijst op een schamele zestiende plek.
Ook als we kijken naar de zaken die op dagelijkse basis de meeste aandacht vragen, dan blijkt dat de HR-professional vooral bezig is met het uitvoeren van arbeidsrechtelijke aangelegenheden, verzuim, arbeidsvoor- waarden, werving & selectie en het op orde houden van de personeelsadministratie. Activiteiten die verband houden met organisatie-inrichting komen niet in de top tien voor.

Innovatie niet uit koker HR

In de organisaties waarin HR een rol speelt bij het vormgeven van innovatieve organisatieconcepten, blijkt dat in minder dan een vijfde van de gevallen het initiatief bij HR (18 procent) ligt. Zo laat het onderzoek van Berenschot zien. In driekwart van de gevallen is deze rol participerend (48 procent) of adviserend (24 procent) en in een op de tien gevallen slechts uitvoerend. Lees meer in het artikel: HR niet aan het stuur bij innovatie.
In de toekomstige organisatie ziet de HR-professional zich vooral faciliterend en kaderstellend en verwacht hij dat er meer verantwoordelijkheden naar de lijn gaan. De verschuiving van taken gaat over:

  • personeel krijgt geen regels maar kaders;
  • functies verdwijnen, taken komen daarvoor in de plaats;
  • meer HR-verantwoordlijkheden naar de lijn;
  • vraaggestuurde HR, leidinggevende wordt klant;
  • andere wijze van personeelsplanning.

De HR-manager als strategische partner in een organisatie is dus nog ver te zoeken.

TIP: Hoe stimuleert u innovatie vanuit de werknemers zelf? Lees meer in het boek Sociale innovatie.

Meer HR Trends voor 2016:
HR TRENDS 2016: robotisering
HR TRENDS 2016: eHRM
HR TRENDS 2016: flexibilisering
HR TRENDS 2016: talentmanagement

Reageer op dit artikel