nieuws

“Regeldruk binnen organisaties neemt toe”

Organisatie & Strategie

“Regeldruk binnen organisaties neemt toe”

De toegenomen regeldruk in de financiële sector dreigt zijn doel voorbij te schieten. Dat komt naar voren uit onderzoek van recruiter Michael Page onder Nederlandse compliance officers.

Van de ondervraagden constateert 96 procent een toegenomen regeldruk binnen de eigen organisatie en vreest maar liefst 78 procent dat deze nieuwe regels hun doel voorbijschieten en een efficiënte bedrijfsvoering in de weg staan. Mischa Voogt, Managing Director bij PageGroup, vindt het echter niet te laat om het tij te keren: wanneer compliance op de juiste manier wordt ingeregeld, kan het organisaties zelfs competitief voordeel opleveren.

Compliancy in alle sectoren belangrijker

Niet alleen de financiële sector heeft te maken met een grotere focus op compliancy. Ook de corporate wereld ziet zich in toenemende mate geconfronteerd met strengere regelgeving en de soms grote gevolgen van het niet naleven van die regels. Toch is men in de corporate sector vaak nog niet zo ver met het implementeren van een goed werkend compliancy-proces.

Een recent voorbeeld hiervan is Volkswagen met haar dieselschandaal, dat in voorgaande jaren nog werd uitgeroepen tot een van de Best Global Green Brands. Voogt: “Helaas zie je maar al te vaak dat het eerst mis moet gaan, voor er adequate actie wordt ondernomen.”

Gedragsbeïnvloeding

In de financiële sector is men er inmiddels achter dat het loont om de regels niet simpelweg af te dwingen. Gedragsbeïnvloeding is minstens zo effectief om voor compliancy te zorgen. Maar liefst 73 procent van de ondervraagden zegt dan ook dat gedrag en cultuur een van de grootste thema’s binnen de eigen organisatie gaat worden in de komende tijd.

Succesvol omgaan met regeldruk

In vrijwel alle sectoren neemt de regeldruk toe en willen organisaties hier op een succesvolle manier mee omgaan, dan zullen zij hiervoor de juiste specialismen in huis moeten halen. Voogt: “Bij kleinere organisaties zal men meer op zoek moeten gaan naar iemand die breed is opgeleid en die zowel de juridische kant als de menselijke kant begrijpt. Wat zij vooral nodig hebben zijn personen met visie. Hoe ga je een cultuurverandering bewerkstelligen binnen een organisatie? Hoe krijg je de mensen mee? Tegelijkertijd moet zo iemand de wensen en de aard van de business begrijpen.”

Bron: Michael Page

Reageer op dit artikel