nieuws

Wat je enkel te weten komt met datagedreven talentmanagement

Organisatie & Strategie

Wat je enkel te weten komt met datagedreven talentmanagement

(advertorial) Het succes van een bedrijf valt of staat met de prestaties van de werknemers. Niets is voor een HR-manager frustrerender dan onverwacht een exitgesprek te moeten voeren met een topper in zijn of haar vakgebied. Het is zaak het best presterende personeel voor lange tijd vast te houden. Dat kan door in een vroeg […]

(advertorial)

Het succes van een bedrijf valt of staat met de prestaties van de werknemers. Niets is voor een HR-manager frustrerender dan onverwacht een exitgesprek te moeten voeren met een topper in zijn of haar vakgebied. Het is zaak het best presterende personeel voor lange tijd vast te houden. Dat kan door in een vroeg stadium te bepalen hoe hoog het risico is dat een werknemer binnenkort vertrekt.

De schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt werpt uitdagingen op voor HR-managers. Weliswaar zijn er voldoende hoogopgeleiden, maar niet in de specialismes waar nu de grootste vraag naar is. Voor een HR-afdeling is het daarom niet alleen wenselijk om vast te kunnen stellen wie de beste werknemers in de verschillende geledingen van de organisatie zijn, maar steeds meer een noodzaak om ervoor te kunnen zorgen dat zij bij het bedrijf blijven.

Personeelsverloop kostbare aangelegenheid

Het mogelijke vertrek van goede werknemers in een vroeg stadium detecteren en voorkomen is van essentieel belang. Dat niet doen is kostbaar: vervanging van werknemers kan tienduizenden euro’s per positie kosten. Steeds meer ondernemingen richten zich daarom op datagedreven HR-oplossingen in talentmanagement – software tooling die in staat is diepgaande analyses en inzichten te bieden om zo tot betere beslissingen te komen.

Alleen op de intuïtie vertrouwen is immers achterhaald en gevaarlijk. De HR-manager beschikt tegenwoordig niet alleen over interne stamgegevens als salarissen, vakantiedagen en info over trainingen, maar kan ook gebruikmaken van externe, publiekelijk beschikbare data als informatie op online vacaturesites en sociale media. Deze zijn prima bruikbaar voor toepassing in analyses, ook buiten het HR-werkveld.

Prescriptive analytics (voorschrijvende analyse) is de laatste revolutie in Business Intelligence en gaat een stap verder dan enkel voorspellingen maken (predictive analytics) over waarschijnlijke gebeurtenissen in de toekomst op basis van datamining, machine learning en andere statistische methoden. Het doet ook aanbevelingen over hoe je een trend in de gewenste richting kunt beïnvloeden. Het vertelt ons hoe je kunt handelen zodat een (mogelijk) toekomstige gebeurtenis wel of geen werkelijkheid wordt.

Inzichtelijk maken waar gaten dreigen

Dankzij geavanceerde systemen voor Human Capital Management (HCM) kunnen organisaties historische data over het verloop van hun werknemers analyseren. Daarmee kunnen ze via een zelflerend algoritme detecteren of er een risico bestaat dat de werknemer eerder dan verwacht ontslag gaat nemen. Die patronen kunnen daarna worden vergeleken met bestaande patronen van werknemers die eerder weg zijn gegaan bij het bedrijf.

Data over gewenste kwalificaties op banensites en sociale media wordt ook meegenomen in het assessment. Het dashboard toont vervolgens de reden(en) van vertrek van medewerkers en stelt een lijst op van huidige werknemers met de grootste kans op vertrek. Verantwoordelijke managers kunnen met deze informatie gericht medewerkers aanspreken die vrij zeker (in hun hoofd) al bezig zijn met een nieuwe werkgever.

Een vernuft HCM-systeem kan de HR-manager concrete aanbevelingen doen over hoe deze medewerkers overtuigd kunnen worden bij het bedrijf te blijven. Een vergelijking met eerdere cases kan ook laten zien dat het niet per se het salaris hoeft te zijn dat doorslaggevend is – wat bijvoorbeeld geldt voor millennials, die meer gedreven worden door zinvol werk. Het systeem kan daardoor bijvoorbeeld suggereren dat een promotie naar teamleider of het toewijzen van een internationaal project een slimme stap zou zijn.

Predictive en prescribing analytics

Predictive en prescribing analytics helpen HR-managers de intenties van werknemers te begrijpen bij baanwisseling. Ze kunnen, samen met afdelingsmanagers – die de eigen mensen immers het beste kennen! – met deze informatie de nodige maatregelen nemen om vertrek in de toekomst te voorkomen. HR-managers kunnen daarmee zichtbaar en meetbaar bijdragen aan het succes van een bedrijf. Het werkt positief op de eigen reputatie binnen het bedrijf, wat ervoor zorgt dat ze meer gewicht in de schaal kunnen leggen als strategisch partners.

Reageer op dit artikel