nieuws

Meer duidelijkheid over Wet DBA

Organisatie & Strategie

Meer duidelijkheid over Wet DBA

Er is meer duidelijkheid over de zzp-contracten van de Wet DBA. De Belastingdienst heeft nieuwe criteria gepubliceerd.

Waar gaat de Belastingdienst nou eigenlijk echt op letten bij het beoordelen van de nieuwe belastingtoets voor zzp’ers in de Wet DBA? De Belastingdienst schepte deze maand meer duidelijkheid over de opvolger van de VAR-verklaring. De dienst publiceerde richtlijnen in het document Handreiking beoordelingskader arbeidsrelaties (Handreiking DBA).

De Handreiking DBA bevat het beoordelingskader dat de Belastingdienst gebruikt bij de beantwoording van de vraag of een voorgelegde overeenkomst van een zelfstandige gevolgen heeft voor de loonheffingen. De staatssecretaris van Financiën keurde de publicatie van de handreiking voor de Wet DBA begin deze maand goed.

Lees ook: Zo werkt de Wet DBA: 5 tips

Wet DBA: 4 stappen van beoordeling

De Wet DBA brengt geen wijziging in de beoordeling of een arbeidsrelatie voor de loonheffingen een ‘echte’ dienstbetrekking of een zogenoemde fictieve dienstbetrekking is of dat de bijzondere regeling voor bepaalde artiesten en beroepssporters (de ‘gageregeling’) van toepassing is. Vermoedelijk is het met ingang van 1 mei 2016 mogelijk om de thuiswerkers-, gelijkgestelden- en artiestenregeling contractueel uit te sluiten.

Een ‘echte’ dienstbetrekking berust op een arbeidsovereenkomst. De Handreiking DBA bevat vier ‘stappen’ van beoordeling. Het gaat hierbij om de hoofdlijnen van wet en jurisprudentie. De Belastingdienst volgt deze stappen bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het betreft de volgende vier stappen:

Stap A Beoordelen gezagsverhouding
Stap B Beoordelen persoonlijke verplichting tot het verrichten van arbeid
Stap C Beoordelen verplichting om loon te betalen
Stap D Fictieve dienstbetrekkingen en de gageregeling

Daarbij zijn bijlagen gepubliceerd met hoofdlijnen:

Bijlage 1 – schema gezagsverhouding
Bijlage 2 – schema persoonlijke arbeid
Bijlage 3 – hoofdlijnen fictieve dienstbetrekkingen

Modelovereenkomst niet verplicht

Het werken met modelovereenkomsten is niet verplicht. Als opdrachtgever en opdrachtnemer dit willen, kunnen zij in vooroverleg een standpunt van de Belastingdienst te vragen. Het staat partijen zoals opdrachtgevers en opdrachtnemers vrij om afspraken te maken die zij ook voor de Wet DBA maakten. De Belastingdienst schrijft niet voor op welke wijze afspraken moeten worden vormgegeven en is hier geen partij in. In gevallen waarin de opdrachtgever en de opdrachtnemer dit nodig vinden, bijvoorbeeld als over de duiding van een arbeidsrelatie onzekerheid bestaat, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om in vooroverleg een standpunt te vragen door een overeenkomst voor te leggen (Bron: Over Salarisadministratie)

TIP: Meer weten? Kom naar de cursusdag Risicoloos contracteren van een zzp’er op 9 juni

Reageer op dit artikel